Skip to main content

Habitatni tipi

Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki

1140
Morska mediteranska regija
Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki
Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki
M.Kaligarič
Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki
Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki
N.Jogan

Muljasti in peščeni obmorski poloji običajno brez vegetacije višjih rastlin, lahko porasli s prevlekami alg in modrozelenih cepljivk. (podobne, stalno poplavljene habitatne tipe, uvrščamo v 21)

Plitke obale predvsem Atlantika, Severnega morja ter ponekod v Sredozemlju, tudi v Jadranu. Mestoma na slovenski obali.

Ta habitatni tip je posledica naravnega razvoja ob estuarijih vodotokov na flišni obali in rečnih naplavinah; v Sloveniji je v veliki meri tudi posledica antropogenega urejanja obale, ko so bili morski sedimenti dvignjeni ali pa je plimovanje spremenjeno zaradi antropogenih dejavnikov (zaprta obala).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava