Skip to main content

Habitatni tipi

Obalne lagune

1150
Celinska regija
Obalne lagune
Obalne lagune
M.Kaligarič
Obalne lagune
Obalne lagune
M.Kaligarič

Slane vode, ločene od morja. Lahko so ohranjeni ozki prehodi do odprtega morja. Prisotne nevretenčarske ali rastlinske združbe lahko označimo s šiframi drugih habitatnih tipov.

Obale vseh evropskih morij. Mestoma na slovenski obali.

Ker je slovenska morska obala majhna, je večina habitatnih tipov na njej redkih, ogroženih in zanjo pomembnih. Tako lahko rečemo, da isto velja tudi za tega. Stjuža (it. chiusa = zaprta - umetno zaprta površina v sklopu Strunjanskih solin) je stara okrog 200 let in se ves čas bistveno ni spreminjala. Škocjanski zaliv (Val Stagnon) je v zaprti obliki mnogo mlajši, šele nekaj desetletij, in se zaradi umetnega prinašanja materiala njegova morfologija dna hitro spreminja. Trenutno je podvržen hidrološki sanaciji, ki upošteva naravovarstveni aspekt.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava