Skip to main content

Habitatni tipi

Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium

1240
Celinska regija
Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami
Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium
M.Kaligarič
Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami
Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium
M.Kaligarič

Obmorski klifi oziroma njihovi deli v območju dosega valov in pršca.

Morske obale povsod po Evropi. Flišni klifi znani s Hrvaške, Italije. Težišče značilnic je ob morju oziroma v submediteranu, ker pa obmorski flišni klifi nimajo izključnih značilnic, se nekatere vrste pojavljajo na apnenih suhih in toplih rastiščih tudi drugod po Sloveniji.

Gre za naraven habitatni tip, na katerega vpliva erozija in dejavniki, ki jo povzročajo (padavine, veter, valovi). Zaenkrat stabilen, le potencialno ogrožen zaradi človekovih posegov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava