Skip to main content

Habitatni tipi

Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku

1310
Celinska regija
Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku
Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku
M.Kalgarič
Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku
Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku
M.Kalgarič

Pionirska vegetacija enoletnih slanuš na slabo prepustnih glinastih muljastih polojih v polodprtih sistemih (zatoki, opuščene soline, nasutine ipd.) pod vplivom morske vode. Med rastlinskimi vrstami se pojavljajo predvsem trave in vrste iz rodu Salicornia.

Plitke muljaste obale Atlantika, Severnega morja in Sredozemlja. Mestoma na slovenski obali.

Ta habitatni tip je na območju današnje Slovenije bil verjetno razvit tudi že pred pojavom človeka, saj fliš omogoča vodotoke na površju, ki ob izlivu v morje prinašajo svoje nanose. Tako nastajajo poloji, primerni za nastanek tega habitatnega tipa. Res pa je, da je človek s pomočjo "bonifik" in solin ustvarjal tudi umetne razmere za razvoj tega habitatnega tipa.

Tako je delež verjetno ves čas približno enak, le lokacije se nekoliko spreminjajo. Primer: ko je bil uničen zaliv Polje pri Luki (največji sestoj tega habitatnega tipa doslej znanega v Sloveniji, ga je nadomestilo "Pokopališče školjk". Ko bo to izginilo, se predvideva povečanje tega habitatnega tipa v Škocjanskem zatoku ipd., če le ne bo teh površin popolnoma preoblikovala kakšna druga dejavnost, ki bi te površine dokončno uničila npr. s pozidavo). Tako lahko rečemo, da nihanja so, vendar v obe smeri.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava