Skip to main content

Habitatni tipi

Sredozemska slanoljubna grmičevja (Sarcocornetea fruticosi)

1420
Celinska regija
Sredozemska slanoljubna grmičevja
Sredozemska slanoljubna grmičevja
M.Kalgarič
Sredozemska slanoljubna grmičevja
Sredozemska slanoljubna grmičevja
M.Kalgarič

Slanišča polgrmičastih in zelnatih trajnic na polsuhih muljasto-peščenih tleh.

Slanišča Palearktika, tako kontinentalna kot obmorska. Habitatni tip EU_1420 je razvit od Sečoveljskih solin, preko Strunjanskih, Škocjanskega zatoka in Ankarana.

Zaradi ekstremnih ekoloških razmer je ta habitatni tip omejen v svoji razširjenosti. V bistvu ga je v Sloveniji, glede na dolžino morske obale, veliko, saj ima Slovenija tu zaradi flišne podlage veliko dotokov in posledično tudi sedimentno obalo, kar je ključno za razvoj tega habitatnega tipa. Tudi soline predvsem na svojem opuščenem delu v veliki meri ustvarjajo razmere za razvoj tega habitatnega tipa.

Razvit je od Sečoveljskih solin, preko Strunjanskih, Škocjanskega zatoka in Ankarana. Je stabilen, če ne spreminjamo vlažnostnih in slanostnih razmer. Nihanja so se pojavila v osemdesetih letih, ko zavest o vrednosti halofitne vegetacije še ni bila visoka in so večji del tega habitatnega tipa na območju Fontanigge v Sečoveljskih solinah uničili. Ogroža ga torej izsuševanje in infrastruktura (ceste, kanali, pristanišča, obnova bazenov).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava