Skip to main content

Habitatni tipi

Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih

9180
Alpska regija
Celinska regija
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava