Skip to main content

Območja

Dolina Reke

SI5000003
Celinska regija
1.865,75 ha
Dolina Reke
Dolina Reke
S.Polak

Populacija kosca na tem območju je po dosedanjih podatkih tretja najmočnejša lokalna populacija te vrste v Sloveniji. Zaradi tega je zaskrbljujoče uničevanje koščevega habitata na IBA-ju. Nekaj predelov s kosci je že bilo uničenih v zadnjih letih, načrtujejo pa se nadaljnje regulacije večjega dela struge Reke in s tem osušitev zelo pomembnih vlažnih travnikov (TRONTELJ 2001). Upamo lahko, da bo uvrstitev območja v mrežo Natura 2000 in s tem pridobljen evropski varstveni status, pravočasno ustavila naravovarstveno nes-prejemljivo početje.

(vir: L. Božič: Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2)

 

Območje dolina Reke je bilo ob opredeljevanju novih IBA-jev nekoliko razširjeno. V prvi knjigi o IBA-jih v Sloveniji (POLAK 2000) je segalo od Ilirske Bistrice na severu do naselja Trpčane na jugu, kasneje pa smo ga od tod razširili še na preostale travnike, ki se končajo južno od naselja Zabiče. S tem smo znotraj meja IBA-ja zajeli celotno populacijo kosca Crex crex zgornjega dela doline Reke.

(vir: L. Božič: Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2)

Zgibanka Dolina reke - pomagajmo peti koscu ob Veliki vodi (pdf, 1,3 mb)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava