Skip to main content

Območja

Planinsko polje

SI5000016
Alpska regija
1.046,13 ha
konji na paši na Planinskem polju
Planinsko polje (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
naselje Planina
Planinsko polje (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)

Izredno slikovito Planinsko polje je še enden izmed IBA-jev v Sloveniji, ki jim mednarodni ornitološki pomen daje predvsem globalno ogrožen kosec Crex crex. Značilnost tega območja je, da so kosci razporejeni bolj ali manj enakomerno po travnikih celotnega polja.

Zanje so naj-pomembnejše razne vlažne kotanje oziroma depresije, ki se kosijo pozno ali pa sploh ne. Velik pomen ima Planinsko polje tudi za nekatere druge travniške vrste ptic. Tukaj je bilo eno od zadnjih znanih gnezdišč kozice Gallinago gallinago v Sloveniji. Po opravljenih melioracijah na predelu Planinskega polja, kjer je gnezdila kozica, so se razmere za to vrsto bistveno poslabšale.

(vir: L. Božič: Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava