Skip to main content

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev v letih 2010 in 2011, Zaključno poročilo, Rajko Slapnik, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 2011 - 1. del2. del3. del

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev 2008–2009: končno poročilo, Rajko Slapnik idr., Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Zavod za ribištvo, Zavod RS za varstvo narave, OE Novo Mesto, Ljubljana, 2009

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev: drugo delno poročilo, Rajko Slapnik idr. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Zavod za ribištvo, ZRSVN, Ljubljana, 2009 (pdf, 3963 KB) 

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev: prvo delno poročilo, Rajko Slapnik idr. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Zavod za ribištvo, ZRSVN, Ljubljana, 2008 (pdf, 2132 KB)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava