Skip to main content

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2023 - poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2023.

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2022 - poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2022.

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021 - poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2021.

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2020 - poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2020.

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2019 - poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2019.

Ugotavljanje prisotnosti hromega volnoritca (Eriogaster catax) na območjih Natura 2000 v letu 2018 - končno poročilo. Zakšek, B., N. Kogovšek, A. Šalamun, M. Govedič, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2018.

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2017 - poročilo, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2017.

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2016 - poročilo, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2016.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2014 in 2015 - končno poročiloPriloga 1, Priloga 2. Verovnik Rudi idr., Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2015.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2014 in 2015 - 1. poročilo, Verovnik Rudi idr., Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2014.

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2013 - končno poročilo, Barbara Zakšek, Nika Kogovšek, Marijan Govedič, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2013. (Pojasnilo: v poročilu so podatki o lokacijah vzorčenja rdečega apolona zakriti zaradi naravovarstvene občutljivosti.)

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev 2012, Marijan Govedič, Barbara Zakšek, Nika Kogovšek, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2012: povzetekporočiloprilogi 1-2priloga 3/1.delpriloga 3/2. delpriloga 4 (Pojasnilo: v poročilu so podatki o lokacijah vzorčenja rdečega apolona zakriti zaradi naravovarstvene občutljivosti.)

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: končno poročilo, Rudi Verovnik, Valerija Zakšek, Tatjana Čelik, Franc Rebeušek, Marijan Govedič, Barbara Zakšek, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Biotehniška fakulteta, ZRC SAZU,  Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2011: povzetek1. del2. del3. del4. del5. del6. del7. del.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: 2. poročilo, Rudi Verovnik, Valerija Zakšek, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2010.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: 1. poročilo, Rudi Verovnik, Valerija Zakšek, Franc Rebeušek, Marijan Govedič, Vesna Grobelnik, Biotehniška fakulteta, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2010.

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): končno poročilo, Rudi Verovnik, Tatjana Čelik, Marijan Govedič, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Biotehniška fakulteta, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2009, 1. del (pdf, 9149 KB)

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): končno poročilo, Rudi Verovnik, Tatjana Čelik, Marijan Govedič, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Biotehniška fakulteta, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2009, 2. del (pdf, 1490 KB)

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): drugo poročilo, Rudi Verovnik, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, oktober 2008. 

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): prvo poročilo, Rudi Verovnik, Valerija Zakšek, Tatjana Čelik, Marijan Govedič, Biotehniška fakulteta, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, julij 2008.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava