Skip to main content

100 let pobude državnega varovanja narave Slovencev

V letu 2020 obeležujemo 100 let od prvega celovitega naravovarstvenega programa – Spomenice Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov. Ob tem v okviru projekta LIFE Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji organiziramo novinarsko konferenco »100 let pobude državnega varovanja narave Slovencev«, ki bo potekala v petek, 24. januarja, ob 10. uri, v prostorih Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana.

Pred 100 leti je 13 znanstvenikov in strokovnjakov nevladne organizacije Odseka za varstvo prirode Muzejskega društva v Ljubljani - predstavilo Spomenico. Poziv k varstvu narave, strnjen v štirih točkah, je bil namenjen Pokrajinski vladi za Slovenijo.

Kako je bilo pred 100 leti in kako danes varujemo izjemno slovensko naravo, bodo na novinarski konferenci predstavili sogovorniki:

  • Marko Maver, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor
  • mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor, Zavod RS za varstvo narave
  • mag. Jana Vidic, Sektor za ohranjanje narave, Ministrstvo za okolje in prostor
  • Damjan Vinko, predstavnik nevladnih organizacij s področja biotske raznovrstnosti pri Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami
  • Janez Kastelic, direktor, Krajinski park Ljubljansko barje, predstavnik Skupnosti parkov

Na novinarski konferenci bo zvočno predvajana tudi izjava pionirja slovenskega naravovarstva Staneta Peterlina, ki je sooblikoval varstvo slovenske narave. Gospod Peterlin je danes še vedno aktiven v Prirodoslovnem društvu, ki je pravni naslednik takratnega Odseka za varstvo prirode.

Novinarsko konferenco organizira Ministrstvo za okolje in prostor, v sodelovanju s projektnim partnerjem Zavodom Štirna, v okviru projekta LIFE Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji.

O Spomenici

Spomenica je dokument, ki ga je leta 1920 nevladna organizacija Muzejsko društvo, Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov predložilo takratni deželni vladi in predstavlja prvi celoviti naravovarstveni program na slovenskem. V dokumentu so opredelili štiri zahteve:

  1. Ustanovitev zavarovanih območij.
  2. Zavarovanje 23 vrst živali in rastlin.
  3. Zavarovanje in nadzor nad jamami ter jamsko floro.
  4. Zahteva za zainteresiranje najširše javnosti za varstvo narave.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava