Skip to main content

100-letnica ustanovitve Alpskega varstvenega parka

Leto 2024 je za Triglavski narodni park, območje Julijskih Alp in slovensko naravovarstvo jubilejno. Vse leto bodo potekale aktivnosti ob 100-letnici podpisa zakupne pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka. 

Prizadevanja za zavarovanje dela Julijskih Alp segajo v leto 1906 in so plod zamisli seizmologa in naravoslovca Albina Belarja. 1. julija 1924 je bil s podpisom zakupne pogodbe ustanovljen Alpski varstveni park. S tem je bil prvič na Slovenskem vzpostavljen pravni varstveni režim, katerega cilj je bil ohranjanje narave.

Alpski varstveni park je obsegal približno 1.400 hektarov. Zakupna doba je bila določena na 20 let, to je do 1. julija 1944, določena je bila tudi letna zakupnina, označene so bile meje parka in navedene katastrske parcele, ki so tvorile park. Park ni bil razglašen za stalno, saj po takrat veljavnih zakonih ni bilo mogoče trajno odvzeti pašnih površin njihovemu prvotnemu gospodarskemu namenu.

Tedanje prvo zavarovano območje sodi v danes edini narodni park v državi, Triglavski narodni park, ki se razteza na skoraj 84.000 hektarih.

Varstvo je obstoj

Obeleževanje 100-letnice poteka pod sloganom Varstvo je obstoj. Gre za opozorilo, da je obstoj naravnih (in kulturnih) vrednot oziroma njihovo ohranjanje za naslednje rodove možno le z varovanjem. Pri tem je pomembno lovljenje ravnotežja med ohranjanjem, varovanjem in tradicijo, razvojem, med domačini in obiskovalci. 

V Javnem zavodu Triglavski narodni park želijo jubilej obeležiti tudi skupaj z organizacijami, partnerji, posamezniki in društvi. K snovanju skupnih dejavnosti vabijo vse, ki bi se na kakršen koli način želeli pridružiti. Vaše predloge, pobude in vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov triglavski-narodni-park@tnp.gov.si.

Aktualno dogajanje, povezano z obeleževanjem 100-letnice, lahko sledite na spletni strani Javnega zavoda Triglavski narodni park na tej povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava