Skip to main content

21 prijav na slovensko nagrado Natura 2000

5. septembra ob 12. uri so se zaključile prijave na prvo slovensko nagrado Natura 2000, ki jo organiziramo v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. Ob 30-letnici programa LIFE in Nature 2000 v Evropski uniji ter 18-letnici Nature 2000 v Sloveniji slovenska nagrada Natura 2000 povezuje dobre prakse upravljanja območij Natura 2000 z dolgoročnimi učinki. 11 prijaviteljev je oddalo 21 prijav v 5 kategorijah. Finalisti bodo znani v začetku oktobra 2022, nagrajenci pa bodo znani na turneji slovenske nagrade Natura 2000, ki bo potekala v oktobru in novembru.

Slovenska nagrada Natura 2000 poteka v letu, ko obeležujemo 30-letnico programa LIFE in Nature 2000 v EU ter 18 let Nature 2000 v Sloveniji. Natura 2000 tudi s programom LIFE že 30 let varuje naravno dediščino slovenskega in evropskega pomena. Program LIFE dopolnjuje in povezuje tudi druge evropske in mednarodne finančne mehanizme. Na področju varstva narave v EU so med najpogostejšimi viri financiranja še Evropski sklad za regionalni razvoj in program Evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg.

Krajinski park Ljubljansko barje z največ prijavami

Za slovensko nagrado Natura 2000 so se lahko prijavile organizacije in projekti, sofinancirani iz različnih finančnih mehanizmov, ki upravljajo in vključujejo eno ali več območij Nature 2000 v Sloveniji. Med 11 organizacijami, ki so oddale prijave, so:

  • 4 naravni parki: Kozjanski regijski park, Triglavski narodni park, Krajinski park Ljubljansko barje, Notranjski regijski park
  • 3 nacionalni javni zavodi sektorjev varstva narave, gozdarstva in ribištva: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije
  • 2 občini: Črnomelj in Središče ob Dravi
  • 1 nacionalni inštitut: Nacionalni inštitut za biologijo
  • 1 podjetje: Postojnska jama d.d.

Največje število prijav je oddal Krajinski park Ljubljansko barje (6 prijav), sledita Zavod za gozdove Slovenije in Nacionalni inštitut za biologijo (vsak po 3 prijave).

Prijavitelji so za prijave lahko izbirali med petimi kategorijami:

  • varstvo vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 v Sloveniji - 8 prijav
  • komunikacijske akcije za območja Nature 2000 - 5 prijav
  • sodelovanje - 3 prijave
  • družbeno-gospodarske koristi - 3 prijave
  • slovenski inovativni dosežki znanosti za Naturo 2000 - 2 prijavi

Strokovna žirija bo prijave ocenjevala do konca septembra

Po zaključku prijav je strokovna žirija že pričela z delom. Ocenjevanje se bo zaključilo do konca meseca septembra. V vsaki kategoriji bodo največ trije finalisti in en zmagovalec. Strokovno žirijo slovenske nagrade Natura 2000 sestavlja 8 strokovnjakinj in strokovnjakov varstva narave, ki delujejo v različnih sektorjih. Članice in člane strokovne žirije je predlagalo in tudi soglasno potrdilo 15 partnerjev projekta LIFE-IP NATURA.SI. 

8-člansko strokovno žirijo slovenske nagrade Natura 2000 sestavljajo (po abecednem vrstnem redu): Jure Čuš (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), dr. Nika Debeljak (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave), Karel Hari (Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota), Nastja Pajk (Zavod za ribištvo Slovenije), Petra Repnik (Direkcija Republike Slovenije za vode), biolog dr. Janko Rode, Maja Sever (Zavod za gozdove Slovenije) ter naravovarstvenik in publicist dr. Peter Skoberne. Vsi člani strokovne žirije so bili zaposleni oziroma so zaposleni v različnih sektorjih: varstva narave, gozdarstva, kmetijstva in upravljanja voda ter imajo širok spekter izkušenj z upravljanjem Nature 2000 na svojem delovnem področju.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava