Skip to main content

24.000 novih dreves za obnovo gozdov Jelovice

V projektu JeloviZA je v mesecu maju potekalo pogozdovanje za obnovo poškodovanega gozda na Jelovici. Ta je bil v preteklosti močno poškodovan zaradi vetroloma, snegoloma in žledoloma, kasneje so ga prizadeli še podlubniki. V projektu so na 10 ha posadili 24.000 avtohtonih in vrstno pestrih sadik macesna, gorskega javorja, rdečega bora, bukve in jelke. S tem želijo prispevati tudi k večji odpornosti gozda na vremenske ujme in druge posledice podnebnih sprememb. Gozd se obnavlja tudi naravno, s sadnjo dreves pa bodo ta proces še pospešili.

Z obsežno sadnjo dreves želijo pospešiti obnovo večjih ogolelih površin in povečati vrstno pestrost sestojev na Jelovici, območju Nature 2000. Pri tem bo pomembna tudi skrb lastnikov za vzgajanje in nego sadik v prihodnjih štirih letih, ki so ključna za uspešnost obnove. Sadike so pred objedanjem zaščitili z lesenimi ogradami, kar omogoča nemoten prehod za kure, kot sta divji petelin in gozdni jereb. 

Z različnimi aktivnostmi želijo območje Jelovice ohraniti za naslednje generacije. V projektu so namestili tudi števce za štetje prometa in obiskovalcev, popisujejo živalske vrste, kot so divji petelin, gozdni jereb in triprsti detel, vrednotijo ekosistemske storitve, obnovili bodo tudi gnezdilnice za sove kozače. Želijo si sonaravnega razvoja in vrstno pestrega gozda. Več informacij na povezavi.

Partnerji projekta JeloviZA so CIPRA Slovenija, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Razvojna agencija Sora d.o.o., Občina Železniki in Cipra International.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava