Skip to main content

6. slovenski entomološki simpozij

V Izoli je 15. in 16. septembra potekal 6. slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo. Na simpoziju so raziskave in dognanja za ogrožene hrošče brazdarja, puščavnika in alpskega kozlička, kačjega pastirja dristavičnega spreletavca in metulja travniškega postavneža in barjanskega okarčka predstavili tudi partnerji LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI).

Simpozij so organizirali entomologi Oddelka za biodiverziteto Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Univerza na Primorskem) skupaj s Slovenskim entomološkim društvom Štefana Michielija. V bogatem programu se je zvrstilo več kot 30 predavanj, avtorji so predstavili tudi posterje. Več kot 50 udeležencev je sodelovalo pri izmenjavi dosežkov, rezultatov in vizij, povezanih z različnimi področji entomologije. 

Partnerji LIFE-IP NATURA.SI so predstavili naslednje raziskave in rezultate, ki so jih pripravili v projektu:
 

  • Nacionalni inštitut za biologijo: Nova spoznanja o razširjenosti in ogroženosti brazdarja (Rhysodes sulcatus) v Sloveniji (Coleoptera: Rhysodidae)
  • Nacionalni inštitut za biologijo: Razširjenost in filogenija puščavnika (Osmoderma eremita compl.) v Sloveniji
  • Center za kartografijo favne in flore - Stanje dristavičnega spreletavca (Leucorrhinia pectoralis) (Odonata: Libellulidae) v Sloveniji
  • Oddelek za biologijo Biotehniške fakulteta Univerze v Ljubljani - Izzivi ohranjanja metuljev na območju Natura 2000 Slovenska Istra
  • Nacionalni inštitut za biologijo - Optimizacija monitoringa hroščev evropskega varstvenega pomena: alpski kozliček (Rosalia alpina) (Coleoptera: Cerambycidae)

Knjiga povzetkov je dostopna na tej povezavi.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava