Skip to main content

Bobrosled: kako razširjen je bober v Sloveniji?

V projektu LIFE BOBER raziskovalci želijo izboljšati sobivanje z bobrom. Informirajo o pomenu in koristih bobra ter mokrišč, ki jih ustvarja največji evropski glodavec. S pomočjo aplikacije bobrosled zbirajo podatke o sledovih bobrovih dejavnostih. Zainteresirane posameznike vabijo k sodelovanju pri zbiranju podatkov o razširjenosti te izjemne vrste Nature 2000.

Vsi, ki želijo aktivno sodelovati pri popisu bobra, lahko svoje podatke vnesejo v aplikacijo bobrosled. Ob vpisu mora najditelj, poleg vrste znaka prisotnosti bobra in datuma, priložiti tudi lastno fotografijo navedenega znaka. Aplikacija sama določi lokacijo, bobrosleda ni potrebno naložiti na telefon, saj je dostopen preko spletnega mesta. Znake bobrove dejavnosti si lahko ogledate na tej povezavi.

Bober je rastlinojed. V zadnjih letih se po naravni poti vrača v slovenske reke, potoke in ribnike. V 18. stoletju je izginil zaradi prekomernega lova. Ob gradnji jezov podira drevesa in lahko zaide tudi na bližnja polja. S svojo dejavnostjo v vodi velja za ključno vrsto rečnih ekosistemov, saj izboljšuje kakovost naravnega okolja tudi za druge živali in rastline. Pri nas je bober prisoten v Dobličici in Krakovskem gozdu ter ob rekah Sotla, Mura, Drava in Kolpa. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava