Skip to main content

Botanični vrt Univerze v Ljubljani ponovno prejemnik dveh svetovnih certifikatov

Botanični vrt Univerze v Ljubljani (UL) je ob koncu leta 2023 obnovil certifikat za botanične vrtove. Od 117 vrtov na svetu, ki so za certifikat zaprosili in opravili zahteven postopek preverbe, je certifikat prejelo 94 vrtov. Sredi marca je Botanični vrt UL dobil še certifikat za ohranjanje rastlinskih vrst. Vrtov z obema certifikatoma je na svetu le 18.

Botanični vrt UL se je včlanil v mednarodno organizacijo botaničnih vrtov Botanic Gardens Coservation International (BGCI) v letu 1995. Njegovo prepoznavnost so potrdili na evropskih kongresih botaničnih vrtov, v knjigah, leta 2015 je bil tudi prejemnik svetovne nagrade Marsh za ohranjanje rastlinskih vrst. Prvi certifikat BGCI za botanični vrt je dobil v 2018 med samo 10 izbranci. Sedaj je po bistveno strožjih merilih ponovno uspel pridobiti dva certifikata, ki vrt z njegovo dejavnostjo umeščata v svetovni vrh vrtov. Med več kot 3700 botaničnimi vrtovi na svetu ima oba certifikata le 18 vrtov – med njimi so znameniti "Eden projekt", Cambridge University Botanic Garden v Veliki Britaniji, Wolong in Sydneyski botanični vrt v Avstraliji, Botanic Garden of Smith College iz Združenih držav Amerike.

Več na tej povezavi.

Botanični vrt UL je dom biotske raznovrstnosti

Botanični vrt je z več kot 200 leti obstoja najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova z neprekinjenim delovanjem v Sloveniji, ki aktivno sodeluje tudi pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ponaša se s 5.000 različnimi rastlinskimi vrstami iz Slovenije in sveta ter raziskovalno rastlinsko zbirko z več kot 20.000 enotami. Zaposleni raziskujejo in vzgajajo tudi rastline, ki so v naravi ogrožene ali so v Sloveniji izumrle. Med prvimi rastlinami, zasajenimi v vrtu, so bile rumeni dren, Hladnikov volčič, rebrinčevolistna hladnikija in Fleischmannov rebrinec. Bogata semenska banka, v kateri je več kot 750 vrst, ga uvršča v sam vrh botaničnih vrtov v Evropi. Z izvajanjem občasnih monitoringov botanični vrt prispeva k poznavanju stanja nekaterih vrst Nature 2000 v Sloveniji, kot so rebrinčevolistna hladnikija, kratkodlakava popkoresa, kranjski jeglič, primorska košeničica, lepi čeveljc in močvirski meček.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava