Skip to main content

Decembrsko srečanje partnerjev projekta LIFE-IP NATURA.SI

Projekt LIFE-IP NATURA SI je na polovici načrtovanega trajanja (2018-2026). Ob tej priložnosti se je v sredo, 7. decembra 2022, zbralo blizu 60 sodelavcev vseh 15 partnerjev projekta. Na srečanju so izmenjali izkušnje o delu v projektu, kaj so se doslej naučili ter kako bodo znanja in izkušnje uporabili v drugi polovici projekta, da bodo skupaj dosegli želene rezultate in zastavljene cilje.

Decembrski dogodek je bil namenjen tudi prednovoletnemu druženju sodelavcev največjega slovenskega integriranega projekta - LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. Partnerji so se tokrat ponovno srečali v živo v širši zasedbi. 


Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI


V uvodnem delu je zbrane pozdravila vodja LIFE-IP NATURA.SI Maja Cipot: »V začetku meseca novembra smo prešli pomemben mejnik - polovico načrtovanega trajanja projekta. Kljub posebni družbeni situaciji, s katero se srečujemo prvič v zgodovini LIFE projektov, vsi partnerji po najboljših močeh izvajamo aktivnosti brez večjih zamud. Največje partnerstvo v zgodovini slovenskih LIFE projektov, ki zajema več kot 150 sodelavcev iz sektorjev ohranjanja narave, kmetijstva, gozdarstva, upravljanja z vodami, ribištva, biologije in komuniciranja že kaže napredke in lahko si čestitamo za dobro opravljeno delo tako na sistemski ravni kot tudi z aktivnostmi na terenu.« 

V nadaljevanju so besedo dobili partnerji, ki so v kratkih prezentacijah povzeli svoje poglede o poteku prvega dela projekta, kaj so doslej novega spoznali, ozrli pa so se tudi v prihodnost in predstavili ključne cilje za leto 2023 in do konca projekta leta 2026. Poudarili so, da je projekt prispeval k okrepljenemu sodelovanju med inštitucijami, med sektorji kot tudi znotraj sektorjev. Pridobili so številna nova znanja s področja gozdarstva, ribištva, biologije, kmetijstva in vodarstva ter pojasnili, kako jih bodo vnovčili pri svojem delu v prihodnje. Izpostavili so tudi prispevek projekta pri krepitvi sodelovanja in povezovanja med institucijami. Komuniciranje so partnerji prepoznali kot pomembno področje za uspešno delo. Sledil je kratek pregled finančnega poslovanja in poročanja, predstavitev pozitivnega odziva na revizijo finančnega poslovanja prve faze projekta s strani financerja CINEA ter napoved priprave drugega vmesnega poročila v začetku naslednjega leta. 

Na sestanku je bilo veliko priložnosti za izmenjavo aktualnih informacij in izkušenj ter tudi za neformalno druženje ob zaključku koledarskega leta. Sodelavci projekta so bili zadovoljni, da so se lahko zopet srečali v živo in optimistično zrejo v drugo polovico projekta. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava