Skip to main content

Dobrodošle štorklje na Gorenjskem

Pomemben del spremljanja štorkelj je poleg opazovanja tudi obročkanje, ki nam omogoča, da pridobimo več podatkov o njihovem življenju. Da pa to poteka in je pri tem tudi štorkljam udobno, skrbijo mnogi posamezniki in organizacije. Spremljali smo, kako je potekalo obročkanje štorkelj na Gorenjskem v 13 gnezdih, v katerih so obročkali 23 mladih štorkelj.

Ob 10. evropskem dnevu Nature 2000 smo v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji spraševali, kaj delamo dobrega za naravo. Pri tem smo odkrili trud Lee Štajer, učiteljice biologije na Osnovi šoli Predoslje, in gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Britof ter mnogih drugih. Štorklje se letos, kljub izjemnemu trudu ekipe, na osnovno šolo niso vrnile. So pa v okolici in kot kaže zanje na Gorenjskem zelo dobro skrbijo tudi v drugih gnezdih. Poleg tega pa jih tudi spremljajo tako z opazovanjem kot z obročkanjem. 

V 13 gnezdih obročkali 23 mladih štorkelj

V začetku julija je potekalo obročkanje mladih štorkelj na različnih lokacijah na Gorenjskem. Zunanji sodelavec Prirodoslovnega muzeja Slovenije Dušan Dimnik je tudi v letošnjem letu prevzel pobudo in organizacijo – za obročakanje mladih štorkelj na Gorenjskem skrbi od 2008. Tako omogoča spremljanje in vodenje štorkelj v centralni bazi muzeja, kjer hranijo podatke tudi o vseh drugih obročkanih pticah po Sloveniji. Namen obročkanja je proučevanje biologije, ekologije, vedenja, premikov, gnezditvene uspešnosti in demografije ptic. S tem pridobijo podatke za namene raziskav in varstvo narave. 

Obročkanje je v začetku julija 2023 potekalo na Podružnični šoli Žabnica (Osnovna šola Stražišče Kranj), v gnezdu stanovanjske hiše v Škofja Loki, v gnezdu na strehi pošte v Komendi, v Lahkovščah (na strehi hiše), v Vopovljah in Cerkljah na Gorenjskem in na Šutni. Mlade štorklje so obročkali tudi v Predosljah, na Mlaki, v Tenetišu, Olševku, Preddvoru in na Bledu. Obiskali so skupno 13 gnezd in uspešno obročkali 23 mladih štorkelj – na dveh lokacijah (Komenda in Olševek) so bile štorklje žal že prevelike, da bi jih lahko obročkali. Ob obročkanju mladičev so zbrali tudi nekatere druge podatke mladih štorkelj (teža, dolžina peruti). Obročkanje lahko opravljajo le za to usposobljeni, ki imajo opravljen izpit.

Štorklje poleg gnezd spletajo tudi dobre zgodbe s sodelovanjem ljudi

Dušanu Dimniku sta letos pomagala dva srednješolca Mitja Dobovišek in Nejc Kelbič, ki se uvajata za obročkanje. Pomagali so tudi gasilci - Primož Jagrič iz Gasilske reševalne postaje Kranj in dva gasilca iz Prostovoljnega gasilskega društva Bled. Informacije o posameznih lokacijah gnezd je preskrbela Tina Primožič, ki na to temo tudi pripravlja diplomsko nalogo. Učiteljice na Osnovni šoli Predoslje in Podružnični šoli Žabnica skrbijo za izobraževanje učencev o življenju štorkelj. Med glavnimi skrbniki gnezd pa so lastniki zemljišč, kjer gnezdijo štorklje – lastniki zemljišč so tudi tisti, ki dovolijo dostop in s tem omogočajo, da več vemo o štorkljah in njihovem življenju. Seznam vseh, ki štorklje spremljajo in jim pomagajo že 24 let na Gorenjskem, pa je izjemno dolg. 

Učiteljica Osnovne šole Predoslje Lea Štajer in njen partner Uroš Petauer sta omogočila spremljanje gnezdenja štorkelj na Gorenjskem. Letos lahko v živo spremljamo gnezdenje v Olševku in v Cerkljah na Gorenjskem

96 let obročkanja ptic v Sloveniji

Obročkanim pticam lahko sledimo in tako bolje poznamo njihove selitvene poti ter počivališča pri selitvi. Tako lažje načrtujemo mrežo zavarovanih območij za ptice selitve. Pridobimo pa tudi podatke o velikosti populacij in njihovem gibanju. Večino podatkov o obročkanih pticah zberejo strokovno usposobljeni ljubitelji. Prostovoljni obročkovalci v Sloveniji delujejo pod okriljem Prirodoslovnega muzeja Slovenije in Strokovnega centra obročkanja ptic. Na Kongresu obročkovalcev ptic Slovenije si vsako leto izmenjajo ideje in izkušnje. V Sloveniji poteka organizirano obročkanje ptic od leta 1927 (že 96 let), začelo se je pod okriljem Ornitološkega observatorija, ki je bil ustanovljen leto pred tem. 

25. obletnica popisa štorkelj v Sloveniji

V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPSS) so letos obeležili 25. obletnico popisa bele štorklje v Sloveniji. Popis izvajajo po mednarodno uveljavljeni metodi med koncem junija in začetkom julija, ko so tudi mladiči že dovolj veliki, da jih lahko preštejejo. Pri tem so v veliko pomoč domačini, ki sporočajo podatke o poteku gnezdenja. Letos je v Sloveniji gnezdilo kar 300 parov štorkelj – kar je največ do sedaj (31 parov več kot lansko leto). Več informacij o popisu je dostopnih na povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava