Skip to main content

Druga sezona za kontrolirano rastišče močvirskega mečka

Sodelavci projekta LIFE-IP NATURA.SI so na planini pod Kamniškim vrhom drugo leto zapored vzpostavili kontrolirano rastišče za rastlinsko vrsto Nature 2000 močvirski meček. Pri postavitvi ograde jim je tudi tokrat pomagal Gregor Mlakar s kmetije Svatnšk, ki upravlja s pašnikom na planini.

Močvirski meček v Sloveniji najdemo v zahodnem delu Slovenije, zlasti na območju Alp v sredogorju ter v posameznih populacijah na Krasu in v Beli Krajini. Rastlina ima posebne zahteve glede rastišč: uspeva na pobočjih sredogorja, kjer se dlje časa zadržuje sneg in imajo poviren značaj. Vendar pa ima rad tudi sonce in potrebuje dobro osončena travišča.

Jernej Rebernik, sodelavec projekta LIFE-IP NATURA.SI na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, je ob začetku druge sezone za kontrolirano rastišče močvirskega mečka povedal: “Na planini pod Kamniškim vrhom imamo podatke o pojavljanju močvirskega mečka za zadnji 2 desetletji. Kontrolirano rastišče, ki je ograjeno s pašno ograjo, je tudi letos v velikosti 0,1 hektara. V ograjenem območju se paša ne izvaja.” 

Po dveh letih nadzorovane paše in spremljanja pojavljanja cvetočih primerkov te rastline bodo sodelavci projekta pridobili uporabne podatke o pojavljanju in številčnosti populacije, ki bodo temelj za pripravo učinkovitih ukrepov za njeno nadaljnje ohranjanje.

Več o prvi sezoni vzpostavitve kontroliranega rastišča močvirskega mečka si lahko preberete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava