Skip to main content

Dva slovenska projekta se potegujeta za nagrado Natura 2000

Evropska komisija bo letos že šestič razglasila najboljše projekte varstva narave pod okriljem evropskega naravovarstvenega omrežja Natura 2000. Za evropsko nagrado Natura 2000 so prejeli 40 prijav iz 15 držav EU. Med njimi sta tudi dva slovenska - LIFE for LASCA, ki ga vodi Zavod za ribištvo Slovenije, in Postojnska jama s projektom Varuhi mladičev človeške ribice.  

Prijave v 5 kategorijah odražajo širino in raznolikost Nature 2000 ter predstavljajo različne pristope pri njenem upravljanju, so zapisali pri Evropski komisiji. Prijave predstavljajo dosežke v različnih življenjskih okoljih, kot so gozdovi, mokrišča, travišča, obalna območja in lagune ter podzemni svet. Vključujejo raziskovanje vrst, kot so najmanjša evropska ptica pevka, človeška ribica, kraljevi orel, rjavi medved in morska želva glavata kareta.

Letošnje kategorije so: 

•    Ohranjanje na kopnem – prispevki k izboljšanju stanja ohranjenosti določenih kopenskih habitatnih tipov in/ali vrst.
•    Ohranjanje morja – prispevki k izboljšanju stanja ohranjenosti določenih morskih ali obalnih habitatnih tipov in/ali vrst.
•    Komunikacija – prispevki k povečanju ozaveščenosti o Naturi 2000 s trajajočimi pozitivnimi spremembami odnosa ali vedenja do omrežja.
•    Družbeno-gospodarske koristi – ustvarjanje družbeno-gospodarskih koristi za lokalne deležnike oziroma prispevek k reševanju konfliktov med različnimi deležniki s koristjo za Naturo 2000.
•    Čezmejno sodelovanje – vzpostavitve učinkovitih partnerstev med deležniki, vključenih v upravljanje in ohranjanje območij Nature 2000.

Finalisti bodo znani marca, zmagovalci maja 2022

Strokovna žirija evropske nagrade Natura 2000 bo v marcu 2022 razglasila finaliste v 5 kategorijah, med katerimi bo potekalo tudi glasovanje za nagrado državljanov (Citizens’ Award). Pri glasovanju za slednjo boste lahko sodelovali tudi vi. V maju 2022 bodo znani letošnji zmagovalci za vsako od kategorij in posebno nagrado državljanov.

LIFE for LASCA za ohranitev primorske podusti

Zavod za ribištvo Slovenije je v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Cilj projekta je bil vzreja primorske podusti v ujetništvu in njena ponovna naselitev v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino območje Nature 2000 za to vrsto v Sloveniji. Projekt je prijavljen v kategoriji čezmejno sodelovanje – vzpostavitve učinkovitih partnerstev med deležniki, vključenih v upravljanje in ohranjanje območij Nature 2000.

Več o projektu LIFE for LASCA najdete tukaj.

Varuhi mladičev človeške ribice v Postojnski jami

Uprava Postojnske jame se zavzema za zaščito človeške ribice, ohranjanje njenega življenjskega prostora, izobraževanje šolarjev in ozaveščanje javnosti o grožnjah onesnaževanja kraške podtalnice. Leta 2010 so v jami zgradili poseben razstavni akvarij za optimalne pogoje za razvoj človeške ribice. Leta 2016 je ena izmed samic začela odlagati jajčeca. Nad izjemnim dogodkom je bil navdušen ves svet, saj še nihče ni videl, da bi se ta živalska vrsta razmnoževala v divjini, v globinah jam. Nove informacije o procesu razvoja so dragocen prispevek k znanosti. Biologom so omogočili preučevanje cikla razmnoževanja in razumevanje bistvenih postopkov za uspešno vzrejo. Boj za krhke zmajeve mladičke je enak boju za čisto okolje. Projekt je prijavljen v kategoriji komunikacija – prispevki k povečanju ozaveščenosti o Naturi 2000 s trajajočimi pozitivnimi spremembami odnosa ali vedenja do omrežja.

Več o projektu Postojnske jame Dnevnik ribice najdete tukaj.


Predstavitev in zemljevid vseh prijav za evropsko nagrado Natura 2000 si lahko ogledate na tej povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava