Skip to main content

Gozdovi prihodnosti: odporni gozdovi za zdravje ljudi

V tednu gozdov, ki letos poteka od 22. do 28. maja, Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije vabita na vrsto prireditev po vsej Sloveniji. Letošnji teden gozdov poteka pod geslom Gozdovi prihodnosti z glavno temo aktivno gospodarjenje v času podnebnih sprememb za večjo odpornost gozdov.

V času podnebnih sprememb gozdarji in lastniki gozdu pomagajo z aktivnim gospodarjenjem. Pri izvajanju sodobne nege gozda upoštevajo spreminjajoče se razmere in jo prilagajajo različnim funkcijam gozda. Za kakovost sta enakovrednega pomena tudi nega za odpornost oziroma stabilnost in raznovrstnost gozdov. Podnebne spremembe prinašajo spremembe pogojev za uspevanje gozdov, še posebej ob ekstremnih vremenskih pojavih. Sonaravno, trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi, kot ga razvijamo v Sloveniji v zadnjih 50 letih, je učinkovito za odzivanje na podnebne spremembe. Pričakovane motnje v razvoju gozdov zaradi podnebnih sprememb v Sloveniji pa bi bile še večje, če ne bi imeli velike samoobnovitvene sposobnosti v pretežnem delu gozdov, malopovršinskega gojenja gozdov in ohranjene naravne biotske pestrosti gozdov.

Osrednji dogodek Tedna gozdov 2023 bo potekal v četrtek, 25. maja 2023, ob 11. uri, na Mariborskem Pohorju, pri cerkvi sv. Bolfenka. Uvodnim nagovorom bo sledil ogled razstave Pohorka – bukovi gozdovi, ki prikazuje pomen bukve za območje Pohorja. Udeleženci se bodo tudi sprehodili po energijski poti in spoznali, kakšne gozdove si na Pohorju želimo v prihodnje.

Seznam dogodkov, ki bodo potekali v okviru letošnjega tedna gozdov, je dostopen na tej povezavi.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava