Skip to main content

Grad Rihemberk odprl vrata v Infoteko Natura 2000

Grad Rihemberk je mogočni branik med Vipavsko dolino in Krasom. V njem so uredili sprejemno-interpretacijski center za obiskovalce gradu, nadgrajen s sodobno predstavitvijo grajske zgodbe ter naravovarstvenega pomena gradu in njegove okolice.

Center, imenovan Infoteka Natura 2000 Grad Rihemberk je namenjen predstavitvi naravnega okolja, ki obkroža grad; poudarek je na obvodnih habitatih v dolini Branice in Vipavske doline. Na različne načine, z digitalnimi in povsem otipljivimi pripomočki, je obiskovalcem približana tematika varovanja narave v okviru območij evropskih Natura 2000, katerih del je tudi grad Rihemberk. Predstavljene so ogrožene živali in rastline območja Natura 2000 Vipavska dolina in bližnjih območij.

Posebno mesto so v novo urejenih grajskih sobanah dobili rihemberški netopirji, vseh 12 vrst, ki so bile do sedaj opažene na gradu. Do nedavnega so netopirji naseljevali tudi prostore, ki so zdaj namenjeni obiskovalcem, zato so bili zanje urejeni ločeni prostori na podstrešju iste stavbe. Selitev so dobro izkoristili, ob zadnjem štetju je bila prav tu opažena do sedaj največja rihemberška porodniška kolonija vejicatih netopirjev.

Vsebine Infoteke Grad Rihemberk so zasnovane tako, da so privlačne tako za odrasle kot za otroke različnih starosti, s prepletom interpretacijskih elementov, prilagojenih različnim starostnim skupinam. Vsi prostori so opremljeni tako, da obiskovalca povabijo tudi k postanku, počitku ali samo uživanju v grajskih ambientih. Njihova ureditev je bila zasnovana kot preplet ohranjanja kulturne dediščine in spominjanja za naravovarstveni pomen gradu. 

Projekt Infoteka Natura 2000 Grad Rihemberk je bil del strateškega projekta GREVISLIN – Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah, sofinanciranega iz programa Interreg Slovenija – Italija.


Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava