Skip to main content

Gradivo o trajnostnih modelih kmetovanja v območjih Nature 2000

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je v maju potekala zaključna prireditev dvoletnega ciljnega raziskovalnega projekta (CRP V4-2019). Tri raziskovalne organizacije so iskale rešitve za izboljšanje upravljanja z območji Nature 2000 v Sloveniji. Gradiva z dogodka so dostopna na tej povezavi.

Ciljni raziskovalni projekt (CRP) Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000 je potekal pod vodstvom Biološkega inštituta Jovana Hadžija, ZRC SAZU, kot partnerja sta sodelovala Biotehniška fakulteta ter Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. 

Raziskovalci so oblikovali skupine območij Nature 2000 in pripravili naravovarstvene usmeritve ter analizirali ekonomske in proizvodne učinke doseganja naravovarstvenih ciljev na primeru tipičnih kmetij na Ljubljanskem barju in Krasu. Poleg tega so s kvalitativnimi raziskavami preverili pripravljenost kmetov za prilagoditev kmetovanja ter proučili izkušnje in možnosti za uporabo tržnih rešitev in javnih intervencij pri usklajevanju kmetijske dejavnosti in ohranjanju biodiverzitete na varovanih območjih narave. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava