Skip to main content

Gradivo s posveta Znamčenje ohranjanja narave

Konec novembra 2022 je Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v projektu Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Nature 2000 organizirala posvet Znamčenje ohranjanja narave: nova priložnost za agroživilstvo na območjih Natura 2000 v Sloveniji. Na dogodku sta o varstvu narave ter strateškem komuniciranju in uporabi znamke Natura 2000 v Sloveniji predavali Mateja Blažič, vodja Sektorja za ohranjanje narave, in Maja Cipot, vodja projekta LIFE-IP NATURA.SI.

Posnetek dogodka in gradiva so na voljo na tej povezavi.

Organizatorji so z nacionalnim posvetom želeli ponuditi celovit pregled stanja in priložnosti na področju organiziranja proizvajalcev in trženja proizvodov z zavarovanih območij in območij Natura 2000, ki imajo v agroživilski verigi vzpostavljene standarde, povezane z doseganjem ciljev ohranjanja biotske pestrosti. Med predavatelji sta bili tudi predstavnici Ministrstva za okolje in prostor Mateja Blažič in Maja Cipot. Blažičeva je zbranim predstavila sistem varstva narave v Sloveniji. Izpostavila je naravovarstveno pomembna območja pri nas in njihov pomen ter predstavila območja Nature 2000 v Sloveniji. Namen in cilje LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji ter strateško komuniciranje in uporabo znamke Natura 2000 pri nas pa je predstavila Cipotova.

 

Posvet je bil organiziran v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) V4-2019 Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000. Projekt je potekal s finančno podporo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Partnerji projekta so ZRC SAZU (vodilni partner), Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.  
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava