Skip to main content

Informacijske table na slanem travniku med Sv. Katarino in Sv. Nikolajem

Občina Ankaran je na lesenem mostovžu, ki poteka čez slani travnik med Sv. Katarino in Sv. Nikolajem - območje Natura 2000 - in pred njim postavila 5 informativnih tabel, s katerimi je obisk slanega travnika tudi poučen. 

Leseni mostovž kot del obalne pešpoti poteka čez slani travnik Sv. Nikolaja in je prvotno nastal z namenom zaščite edinstvene vegetacije, ki bi jo nepazljivi obiskovalci lahko poteptali. Občina je obalno pešpot uredila marca 2022, več.

Na slanem travniku, edinem tovrstnem v Sloveniji, so tudi redke in ogrožene rastlinske vrste. Občani in obiskovalci kraja so prenovljeni mostovž zelo dobro sprejeli kot sprehajalno pot, ki je hkrati tudi učna pot. Občina je tako s postavitvijo informativnih in usmerjevalnih tabel poskrbela, da bo učna pot zaživela v polni meri, dodatno pa bodo varovano območje narave lokalni skupnosti in zainteresiranim predstavili z delavnicami in ekskurzijami.

Nadgradnja poti in postavitev informacijskih tabel sta del projekta »Čez slani travnik«, ki ga je Občina Ankaran v sodelovanju z Društvom za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije uspešno prijavila na Las Istre ter zanj pridobila sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava