Skip to main content

Interpretacija narave ob reki Dravi

Partnerji projekta zaDravo so 21. februarja 2023 podpisali pogodbo za nakup opreme in ureditev interpretacijskih točk, učnih poti, poligonov ter informacijskih centrov. 

Z interpretacijsko infrastrukturo bodo obiskovalcem približali naravo. Predstavili bodo štiri habitatne tipe in enajst rastlinskih in živalskih vrst, rečni in obrečni ekosistem Drave ter spremembe le-tega skozi zgodovino. Načrt interpretacije narave na območju Nature 2000 Drava je nastal v procesu medsektorskega sodelovanja strokovnjakov in lokalnih deležnikov. 

Več informacij najdete na tej povezavi.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava