Skip to main content

Interpretacija narave v Središču ob Dravi

V sklopu projekta, »Drava – Natura 2000, reka za prihodnost; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave«, želi Občina Središče ob Dravi z interpretacijo ozaveščati splošno javnost o zahtevah v projektu naslovljenih vrst in habitatnih tipov. Intepretacijski poligon narave bo sestavljen iz edukativno motoričnih  elementov, ki bodo pojasnjevali procese v ekosistemu ter vplive človeka nanje. Vzspostavili bodo tudi informacijski center narave. Dela naj bi zaključili do jeseni 2023. 

Projekt Drava - Natura 2000, reka za prihodnost izvajajo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 programske in prednostne osi: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti in prednostne naložbe Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami. Sofinancira ga Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava