Skip to main content

Izboljšana operacija za kosca prinaša dodatna plačila ali zgodnejšo 1. košnjo

Kosec je predstavnik ptic selivk, ki v Sloveniji gnezdi od maja do zgodnje jeseni. Njegov življenjski prostor so vlažni travniki s pozno košnjo, na katerih gnezdi in se prehranjuje. Dobro stanje njegove populacije je pokazatelj ohranjene narave tudi za druge vrste. 

Ukrepi KOPOP so namenjeni vzpodbujanju izvajanja prilagojenih kmetijskih praks. Med njimi je tudi operacija VTR (Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov), ki je ciljno namenjena varstvu kosca in drugih talnih gnezdilk.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je letos sprejelo prenovljeno operacijo, ki bo omogočila večjo prilagodljivost kmetijske prakse za ohranjanje kosca.

Slovenski kmetje za ohranjanje kosca

Izboljšana operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR_KOS) povečuje ciljnost izvajanja ukrepa ter prinaša dodatna plačila za površine kjer bo ugotovljena prisotnost kosca v letu 2022.

Že poznanemu upravljavskemu delu se dodaja rezultatski del. V kolikor bodo kmetje dosegli rezultat (zagotavljali prehranjevalni ali gnezditveni habitat oz. vzdrževali območja zgostitev kosca), bodo upravičeni do dodatnega plačila. Dodaja se tudi nov način košnje – košnja s puščanjem nekošenega rešilnega otoka.

Izboljšana operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov za kosca na območjih Nature 2000 (VTR_KOS) ohranja fiksno plačilo (upravljavski del) in dodatna plačila za doseganje rezultata (rezultatski del). 
Datum prve košnje bo odvisen od prisotnosti kosca:
-    Košnja po 10.7. (če kosec ni prisoten)
-    Košnja po 1.8. (če je kosec prisoten) 

V primeru, da je kosec prisoten, kmet izvede košnjo po 1. avgustu na enega od treh možnih načinov in dobi plačilo glede na rezultat popisa, ki ga sporoči ARSKTRP:
1.    kosec ima na travniku prehranjevalni habitat - 151,20 EUR/ha letno
2.    kosec ima na travniku gnezdilni habitat - 359,10 EUR/ha letno
3.    zgostitev populacij
               1.    dva prehranjevalna habitata: 302,40 €/ha letno,
               2.    trije ali več prehranjevalnih habitatov: 456,60 €/ha letno,
               3.    prehranjevalni habitat in gnezdilni habitat: 510,30 €/ha letno,
               4.    trije ali več prehranjevalnih in gnezdilnih habitatov: 661,50 €/ha letno.

5 ključnih stvari, ki jih mora vedeti kmet ob vključitvi v izboljšano operacijo VTR_KOS:
1.    Vsi kmetje (tudi že vključeni v operacijo VTR_KOS) morajo v letu 2022 ponovno izpolniti vlogo za prenovljeno operacijo VTR_KOS.
2.    Kmet ob vpisu ne bo vnaprej vedel datuma prve košnje (kot doslej), saj bo ta datum vsako leto odvisen od prisotnosti kosca.
3.    Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) bo kmeta vsako leto pisno obvestila, ali je na njegovih travnikih prisoten kosec ali ne (rezultat popisa kosca) in kdaj lahko izvede 1. košnjo.
4.    Poleg obstoječih načinov košnje (od roba do roba in od sredine navzven) operacija vključuje še tretjo možnost, ki je primerna za večje GERKe - od zunaj navznoter s puščanjem nepokošenega otoka s premerom od 10 do 20 metrov.
5.    Preden se kmetje odločite za izvajanje košnje z rešilnim otokom, temeljito premislite, ali je tak način košnje za določen travnik sploh možen (rešilni otok bo moral ustrezati minimalni in maksimalni širini).

Vprašajte nas! Za vsa vprašanja so kmetom na voljo kmetijski svetovalci in strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave (Nastja Kosor - telefonska številka: 01 2309 512; e-naslov: nastja.kosor@zrsvn.si).

Pogosta vprašanja in odgovore o operaciji VTR najdete tukaj.

 

kosec
Kosec (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava