Skip to main content

Izšel je priročnik s praktičnimi koraki za ocenjevanje ekosistemskih storitev

Sodelavci projekta NatGuidES: Identifikacija, ovrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev naravovarstveno pomembnejših območij v Sloveniji so v letu 2023 izdali Priročnik za identifikacijo, ocenjevanje in kartiranje ekosistemskih storitev (ES). V priročniku so natančno opisali glavne delovne korake od identifikacije do kartiranja ES in vključili praktične korake za uveljavitev koncepta ES v zavarovanih območjih. Namen priročnika je podpreti upravljavce pri upravljanju zavarovanih območij.

Priročnik uporabnikom ponuja protokol za identifikacijo, ocenjevanje in kartiranje ES. V njem so opredelili šest ključnih korakov:

  1. določitev preučevanega območja in nabora ekosistemov, 
  2. določitev ključnih deležnikov, 
  3. identifikacija in razvrščanje ES, 
  4. izbor kazalnikov in metod za ocenjevanje ES, 
  5. ocenjevanje in kartiranje ES,
  6. interpretacija kart in usmeritve za upravljanje ES.

Končni rezultat protokola so ocene ekosistemskih storitev in prostorski prikazi - karte ekosistemskih storitev. Vsak korak protokola so v priročniku ponazorili s konkretnimi primeri iz pilotnega območja Krajinski park Logarska dolina. Poleg Krajinskega parka Logarska dolina so protokol testirala še štiri izbrana zavarovana območja: Triglavski narodni park, Regijski park Škocjanske jame, Krajinski park Goričko in Kozjanski regijski park.

Priročnik je dostopen na tej povezavi

Projekt CRP V1-2141 NatGuidES: Identifikacija, ovrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev naravovarstveno pomembnejših območij v Sloveniji je izvajal Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti s partnerji Gozdarski inštitut Slovenije in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Projekt sta sofinancirala Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava