Skip to main content

Izšel je Štoparski vodnik po varstvu okolja

Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) je v sodelovanju z nizozemskim veleposlaništvom v Sloveniji izdal novo e-publikacijo Štoparski vodnik po varstvu okolja. Gre za prvi poljuden vodnik, ki na jasen in razumljiv način predstavi, kako posameznik v praksi uveljavi pravico do čistega in zdravega okolja.

»Pravica do zdravega življenjskega okolja je postala v lanskem letu tudi globalno priznana človekova pravica,« je na predstavitvi vodnika v Hiši EU dejala predstojnica katedre za mednarodno pravo na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Vasilka Sancin. Poudarila je, da je za učinkovito implementacijo te pravice nujno poznavanje prava s strani zainteresiranih posameznikov.

Nastanek vodnika je podprlo Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske v Sloveniji. Nizozemski veleposlanik Johan Verboom je na dogodku izpostavil, da sta vladavina prava in varstvo okolja neposredno povezani ter da civilna družba predstavlja pomemben del sistema nadzora v ustavni demokraciji. Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Uroš Vajgl in predstavnik kabineta okoljskega ministra Marko Maver sta prepričana, da je sodelovanje civilne družbe ključnega pomena za doseganje trajnostnega razvoja in okoljskih ciljev. Na ministrstvu je večja vključenost javnosti med prioritetnimi cilji. V lanskem letu so vzpostavili svet za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ustanovili pa bodo tudi podnebni svet, v katerem bodo sodelovali člani nevladnih organizacij.

Vodnik gradi na skoraj dveh desetletjih zbiranja in posredovanja znanja na področju pravnega varstva okolja v Sloveniji 

Aljoša Petek, eden od soavtorjev vodnika, je na dogodku pojasnil, da je vodnik enostavna predstavitev sodelovanja javnosti pri odločanju o okolju in vseh najbolj pomembnih postopkih varstva okolja v Sloveniji. Vodnik predstavlja zbirko skoraj dveh desetletij dela in zbranega znanja na PIC s področja varstva okolja v Sloveniji.

V prvem delu vodnika so predstavljene osnove varstva okolja, podana so navodila za zbiranje informacij in dokazov ter za uveljavljanje orodij neposredne demokracije na državni in lokalni ravni. V drugem delu so opisane možnosti in načini, kako lahko posameznik, civilna iniciativa ali nevladna organizacija vstopi v postopek in v njem učinkovito sodeluje. Navedeni so tudi vsi relevantni deležniki, ki delujejo na področju varovanja okolja. 

Vodnik, katerega naslov je navdahnil Štoparski vodnik po galaksiji, legendarna knjiga Douglasa Adamsa, je živ dokument, ki ga bodo po zagotovilih Petka redno posodabljali skladno s spremembami zakonodaje. Zainteresirana javnost lahko pri tem na Zeleno svetovalnico posreduje svoje predloge in ideje za izboljšavo vodnika.

Vodnik si lahko prenesete na tej povezavi.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava