Skip to main content

Javna predstavitev osnutka dokumenta Prednostni okvirji ukrepanja za Slovenijo

V projektu LIFE IP Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji smo partnerji pripravili osnutek dokumenta Prednostni okvirji ukrepanja za Slovenijo (»Prioritised action framework - PAF«), s katerim države članice Evropske unije v enotnem formatu podamo oceno potrebnih finančnih sredstev za upravljanje in doseganje ciljev Nature 2000 iz finančnih instrumentov Evropske unije.

Javna predstavitev

Javna predstavitev osnutka dokumenta Prednostni okvirji ukrepanja za Slovenijo bo potekala v četrtek, 23. januarja, ob 10. uri (prihod in registracija ob 09:30) v veliki predavalnici Agencije RS za okolje (Vojkova 1b, Ljubljana) – 4. nadstropje. Prosimo, da udeležbo potrdite do torka, 21. januarja 2020, na elektronsko pošto life-natura.mop@gov.si.

Osnutek dokumenta in možnost podaje pripomb

Osnutek dokumenta Prednostni okvirji ukrepanja za Slovenijo (»Prioritised action framework - PAF«) s prilogami (seznami vrst, za katere so opredeljeni ukrepi na traviščih, gozdovih in vodah) je dostopen na povezavi Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 in Slovenia, Annex 1-3.

Dokument je v angleškem jeziku, v slovenskem jeziku pa so v tabelah zbrane priloge. Osnutek dokumenta želimo izboljšati z vključitvijo širšega kroga deležnikov, zato lahko pri izboljšanju sodelujete z vašimi predlogi in dopolnitvami. Komentarje in predloge nam posredujte najkasneje do 14. februarja 2020 v obliki »komentar v dokumentu« na elektronski naslov life-natura.mop@gov.si.

Ocenjujemo, da za obdobje od 2021 do 2027 v Sloveniji potrebujemo od 400 do 600 milijonov evrov sredstev. Pri pripravi dokumenta smo temeljili na:

  • navodilih Evropske komisije za pripravo Prednostnega okvira ukrepanja (PAF);
  • analizi porabe sredstev za Naturo 2000 v preteklem programskem obdobju 2015-2020;
  • ukrepih in usmeritvah obstoječega Programa upravljanja Nature 2000 (PUN),
  • ocenah, ki temeljijo na zakonskih podlagah;
  • potrebah glede na izkušnje izvajanja ukrepov PUN in projektov v preteklem obdobju;
  • predlogih ukrepov in finančnih izračunih podanih s strani javnih institucij vključenih v izvajanje Nature 2000;
  • predlogih ukrepov in finančnih izračunih s strani raziskovalnih inštitucij in NVO glede poglavja monitoringov in raziskav.

Predstavitve (23. januar 2020)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava