Skip to main content

Javni poziv k sodelovanju pri ohranjanju travniških habitatnih tipov in metuljev mravljiščarjev v projektu »LIFE-IP NATURA.SI«

Obveščamo vas, da je odprt javni poziv za izvajanje prilagojene kmetijske prakse na območjih Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah, Dravinjska dolina in Dravinja s pritoki.

S tem javnim pozivom je kmetom na navedenih območjih Nature 2000, katerih površine niso vključene v sloj naravovarstvenih operacij KOPOP ali na njih ni mogoče izvajanje ustreznih operacij, v letu 2023 omogočen vpis projektnih ukrepov.

Z izvajanjem prilagojene kmetijske prakse želimo ohranjati kvalifikacijske travniške habitatne tipe in kvalifikacijske vrste, vezane na travnike (ukrep Hab ZRSVN 2023), in izboljšati stanje ohranjenosti metuljev strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (Phengaris nausithous) (ukrep Met ZRSVN 2023). 

Glavne zahteve ukrepa Hab ZRSVN 2023 so časovno prilagojena košnja in omejitev letnega vnosa dušika iz organskih gnojil do 40 kg na ha. Glavne zahteve ukrepa Met ZRSVN 2023 so časovno prilagojena košnja in prepoved paše, mulčenja ter gnojenja čez vse leto

Rok za oddajo vloge je 10. 7. 2023. Zavod bo na posredovane vloge po preučitvi podal odgovor. Predvidena sredstva se bodo delila do porabe.

Vabljeni k udeležbi!

Več o pozivu si lahko preberete na spodnjih povezavah.

Če vas sodelovanje v projektu LIFE-IP NATURA.SI zanima oz. želite še dodatne informacije, nas pokličite:

Eva Langerholc, tel. 03 4260 331 (območje Ličence pri Poljčanah)
Tamara Karlo, tel. 02 292 72 93 (območje Dravinjske doline)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava