Skip to main content

Jovsi: v nove mlake pospremili 92 mladih pupkov

Javni zavod Kozjanski park je v začetku septembra organiziral skupinski izpust velikih pupkov v novo urejene mlake v območju Nature 2000 Dobrava – Jovsi. S tem so obeležili zaključek druge uspešne sezone podporne vzreje velikih pupkov, ki jo z namenom ohranitve in povečanja populacije izvajajo v projektu LIFE AMPHICON. Od več kot 100 vzrejenih ličink velikega pupka so jih na dogodku izpustili 92, ostale pa kasneje ob zaključeni preobrazbi.

V uvodnem delu dogodka v Kapelah so direktorica Kozjanskega parka mag. Valerija Slemenšek, vodja projekta Suzana Levstek iz Občine Grosuplje, Katja Poboljšaj iz Centra za kartografijo favne in flore ter Anja Bočina iz Kozjanskega parka udeležencem predstavile pomen, vsebino in aktivnosti projekta LIFE AMPHICON. Ta poleg Kozjanskega parka poteka tudi na drugih projektnih območjih, poudarek pa je bil na podporni vzreji velikega pupka v Podsredi. Izpusta pupkov so se udeležili tudi domačini, predstavniki lokalne skupnosti ter institucij. 

Po predstavitvi in pogovoru v Kapelah so mlade pupke odpeljali v Jovse do novih mlak. Ob podporni vzreji velikih pupkov so na projektnem območju v Jovsih v projektu LIFE AMPHICON za izboljšanje vodnih in kopenskih habitatov za dvoživke odkupili 15 hektarov zemljišč, na katerih so izkopali 10 mlak. Z ustrezno košnjo in mulčenjem odstranjujejo lesno zarast in tujerodne invazivne vrste rastlin ter s tem ponovno vzpostavljajo mokrotne ekstenzivne travnike. Takšni habitati so primernejši za velikega pupka in druge dvoživke  v območju ter tudi za mnoge druge vodne in obvodne organizme.

Projekt LIFE AMPHICON – Ohranjanje dvoživk in njihovih habitatov vodi Občina Grosuplje v sodelovanju s partnerji, sofinancira ga Evropska unija v okviru programa LIFE.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava