Skip to main content

Kaj nas uči Mura? 

V projektu sodelovanja LAS Kaj nas uči Mura  so vzpostavljali zeleno infrastrukturo na območjih varstva narave, predvsem območju Natura 2000. 

Povečati so želeli ozaveščenost obiskovalcev in prebivalcev glede pomena območij Natura 2000 predvsem ob reki Muri. Poudarek so dali na izobraževanje in ozaveščanje o ohranjanju narave, kulturne dediščine in krajine brez negativnih vplivov na doseganje naravovarstvenih ciljev ob zagotavljanju pogojev za trajnostno mobilnost obiskovalcev.

Razviti so želeli visokokakovostno ponudbo zelenega turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave, krajine in kulturne dediščine in ki ne bo poslabšala stanja ohranjenosti. Z revitalizacijo in preureditvijo obstoječih zelenih površin so ustvarili omrežje interpretacijskih središč s podporno infrastrukturo za obiskovalce. Osrednja zelena hrbtenica – Mura – pa pri tem predstavlja omrežje rekreacijskih povezav na obeh straneh Mure ter z zelenimi biseri v ogrlici – posameznimi interpretacijskimi središči »podeželski zeleni sistem«.

Pripravili so interpretacijske in učne vsebine za interpretacijske točke ob Muri in postavili informacijske table.

Partnerji so LAS Prlekija (vodilni partner), LAS Goričko 2020, LAS Ovtar Slovenskih goric in LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Projekt izvajajo od 1. 10. 2020 do do konca januarja 2023. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Več o projektu (LAS Pri dobrih ljudeh).

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava