Skip to main content

Kaj pomenijo modre oznake v obliki žolne na drevesih?

Habitatna drevesa in odmrla lesna biomasa so vroča točka življenja in biotske raznolikosti gozdnih ekosistemov. V projektu JeloviZA so sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije pripravili kratko predstavitev poteka označevanja habitatnih dreves. 

Med habitatnimi drevesi so odmrla in živa drevesa, naseljena z glivami ter živalskimi vrstami, drevesa z dupli oziroma gnezdi ter drevesa večjih dimenzij in posebnih oblik. Habitatna drevesa predstavljajo pomemben element življenjskega prostora za gnezdenje ali prehranjevanje številnih vrst ptic, žuželk in netopirjev v območjih Nature 2000, kot je tudi Jelovica. 

Habitatno drevo strokovnjaki na terenu označijo z modro barvo z oznako v obliki žolne. Več o smernicah, ki jih strokovnjaki upoštevajo pri izbiri habitatnih dreves, lahko preberete na tej povezavi.


Označevanje habitatnih dreves (Foto: Arhiv Zavoda za gozdove Slovenije)

Projekt JeloviZA - Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 na Jelovici ter priprava modela upravljanja, ki v odločevalskih procesih upošteva ekosistemske storitve. Partnerji projekta so CIPRA Slovenija, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (OE Kranj), Zavod za gozdove Slovenije (OE Bled), Razvojna agencija Sora d.o.o., Občina Železniki in Cipra International.

 


Označevanje habitatnih dreves (Foto: Arhiv Zavoda za gozdove Slovenije)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava