Skip to main content

Kako bo strokovna žirija ocenjevala prijave na slovensko nagrado Natura 2000?

Natura 2000 letos obeležuje pomembne obletnice: 30 let v EU in 18 let v Sloveniji ter 30 let programa LIFE. V LIFE integiranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 (LIFE-IP NATURA.SI) ob tej priložnosti organiziramo prvo slovensko nagrado Natura 2000. 8-članska strokovna žirija bo prijave ocenjevala od 1. do 26. septembra. Kakšna pa bodo merila za ocenjevanje prijav?

Kdo se lahko prijavi?

Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. Slovenska nagrada Natura 2000 bo združila 18 let dobrih praks več kot 100 organizacij, ki so prispevale k učinkovitemu upravljanju območij Nature 2000. Za slovensko nagrado Natura 2000 se lahko prijavijo organizacije in projekti, sofinancirani iz različnih finančnih mehanizmov, ki upravljajo in vključujejo eno ali več območij Nature 2000 v Sloveniji.

Kdo so člani strokovne žirije?

8-člansko strokovno žirijo slovenske nagrade Natura 2000 so imenovali partnerji LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI). Sestavljajo jo ugledni strokovnjaki varstva narave, gozdarstva, kmetijstva in upravljanja voda, ki imajo širok spekter izkušenj na področju upravljanja Nature 2000. 

Člani strokovne žirije so (po abecednem vrstnem redu): Jure Čuš (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), dr. Nika Debeljak (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave), Karel Hari (Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota), Nastja Pajk (Zavod za ribištvo Slovenije), Petra Repnik (Direkcija Republike Slovenije za vode), biolog dr. Janko Rode, Maja Sever (Zavod za gozdove Slovenije) ter naravovarstvenik in publicist dr. Peter Skoberne. 

Kakšna so merila za ocenjevanje prijav?

Vsak član strokovne žirije bo ocenjeval prijave, v katerih ni bil zaposlen. Prijavo bo vsak član strokovne žirije ocenil z ocenjevalnim obrazcem. Končna ocena prijave bo sestavljena iz povprečja seštevka skupnih točk v ocenjevalnem obrazcu vseh članov strokovne žirije, pri čemer bosta najvišja in najnižja ocena izločeni. 

Primer:
Ocenjevalni obrazec 1: 100 točk
Ocenjevalni obrazec 2: 95 točk
Ocenjevalni obrazec 3: 120 točk - najvišja ocena 
Ocenjevalni obrazec 4: 80 točk - najnižja ocena
Ocenjevalni obrazec 5:  97 točk 
Skupna ocena prijave: (povprečje seštevka ocenjevalnih obrazcev 1, 2 in 5): 97,33 točk

Ocenjevalni obrazec ima tri kategorije, ki prinašajo različno število točk. 

Po eno točko prejme prijava za vsako območje, vrsto in habitatni tip. Prav tako po eno točko prinese leto (oz. polnih 12 mesecev) trajanja aktivnosti. Večje število točk (od 1 do 10) prinašajo ocene po naslednjih kriterijih:
-    prijava je za opredelitev izhodiščnega stanja uporabila monitoring/analizo stanja
-    Cilji prijave so v celoti opredeljeni z merljivimi cilji.
-    Glavne aktivnosti prijave so podane na razumljiv način s konkretno opredeljenimi aktivnostmi.
-    Prijava ima opredeljenih več merljivih ciljev. 
-    Prijava je dosegla rezultat za 1, 2, 3 ali več merljivih ciljev.

Največji delež točk (od 10 do 50 točk) prinašajo ocene po kriterijih:
-    učinkovitost aktivnosti za doseganje ciljev
-    trajnost izvedenih aktivnosti
-    ponovljivost na drugih območjih
-    izvirnost in unikatnost aktivnosti

Vsak član strokovne žirije bo tudi opisno podal oceno tega sklopa ocenjevanja.

Kje se lahko prijavimo?

Prijavni obrazec in pravilnik slovenske nagrade Natura 2000 najdete na tej povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava