Skip to main content

Kam v tednu naravnih parkov Slovenije?

Letos teden naravnih parkov Slovenije obeležujemo med 19. in 28. majem. V tem času bodo v slovenskih parkih potekali številni dogodki, vodeni izleti, pohodi, razstave in druge vsebine. 

Seznam dogodkov, ki bodo potekali v okviru letošnjega tedna naravnih parkov Slovenije, je dostopen na tej povezavi

Narava v Sloveniji je med bogatejšimi v Evropski uniji. Skozi generacije smo naravo v Sloveniji ohranili v takšni meri, da več kot polovico Slovenije predstavljajo območja posebnega pomena (56 % - zavarovana območja, naravne vrednote, evropsko naravovarstveno omrežje Natura 2000, ekološko pomembna območja). Slovensko naravo še posebej varujemo v 50 naravnih parkih (1 narodni, 3 regijski in 46 krajinskih), 56 naravnih rezervatih in 1 strogem naravnem rezervatu ter s 1.161 naravnimi spomeniki. 

V naravnih parkih v okviru rednega dela in projektov izvajajo številne aktivnosti ohranjanja in izboljšanja stanja posameznih vrst in življenjskih okolij. Skrbijo za usmerjanje in ozaveščanje obiskovalcev ter trajnostni razvoj območij. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava