Skip to main content

Karavanke UNESCO Globalni Geopark praznuje deset let

V marcu mineva deset let, odkar je Geopark Karavanke postal del Evropske in Globalne mreže geoparkov, v letu 2015 pa je dobil naziv Karavanke UNESCO Globalni Geopark. Geopark je območje geološke dediščine, ki je prepoznano zaradi izstopajočega znanstvenega, ekološkega in kulturnega pomena na nacionalni ali nadnacionalni ravni.

UNESCO Globalni Geopark Karavanke je čezmejni geopark, ki ga povezuje oziroma ločuje gorska veriga z istim imenom. Geopark se razteza na površini 1.067 km2, vanj pa je povezanih pet slovenskih in devet avstrijskih občin. Poleg izjemne geološke dediščine je za območje Geoparka značilna izjemna biotska pestrost rastlinstva in živalstva. Območje zajema tri varovana območja Nature 2000. Tu med drugim rastejo redke in zavarovane rastlinske vrste (Zoisova zvončica, kamniška murka), rastijo koconoge kure (divji petelin, ruševec, belka in gozdni jereb) in gnezdijo redke vrste sov (mali skovik, koconogi čuk), detlov (črna žolna, triprsti detel) ter ujed (planinski orel, sokol selec). V območju je tudi bogat vodni svet mnogih povirij, barij in naravno ohranjenih delov vodotokov, skladno z gozdnatostjo območja pa tudi veliko zavarovanih dreves izjemnih velikosti.

Praznovanja 10. obletnice so se udeležili deželni glavar Peter Kaiser, predsednik Globalne mreže geoparkov Nikos Zourus ter minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.  Nekdanja predsednika Gerhard Visotschnig in Dušan Krebel sta predstavila bilanco geoparka zadnjih 10 let, predstavljen pa je bil tudi novi upravni odbor geoparka z novim predsednikom županom Tomažem Roženom in njegovo namestnico županjo Liso Lobnik.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava