Skip to main content

Kdo so finalisti 1. slovenske nagrade Natura 2000?

Slovenska nagrada Natura 2000 se po dobrih petih mesecih od odprtja prijav približuje sklepnemu poglavju: razglasitvi finalistov in zmagovalcev. 8-članska strokovna žirija je v septembru opravila izjemno delo ocenjevanja 21 prijav, ki jih je oddalo 11 različnih prijaviteljev. Delo žirantov je bilo vse prej kot lahko, saj so bile vse prijave skrbno in dobro pripravljene ter odražajo zelo širok spekter aktivnosti z dolgoročnimi učinki za Naturo 2000 v Sloveniji.

Slovensko nagrado Natura 2000 organizira LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) v letu, ko obeležujemo 30 let programa LIFE in Nature 2000 v Evropski uniji in 18 let Nature 2000 v Sloveniji. Z nagrado želimo izpostaviti dobre prakse organizacij in projektov za upravljanje območij Nature 2000 v Sloveniji z dolgoročnimi učinki. 

Žirant slovenske nagrade Natura 2000 dr. Peter Skoberne je po žiriranju zbral misli, ki najlepše povzemajo delo prijaviteljev, njihovih partnerjev in sodelujočih: “Odziv na slovensko nagrado Natura 2000 je zelo spodbuden in prava odslikava biotske raznovrstnosti: izbor prijav je pester na vse načine: glede pristopov, spektra ciljnih vrst in habitatnih tipov, časa, prijaviteljev... Med njimi ni enega slabega projekta, pri vsakem se da dobiti nekaj, kar dejansko prispeva k boljšemu stanju. Težko je primerjati nekega posameznika z visoko usposobljeno ekipo strokovnjakov. Učinek enega in drugega je za celoto enako pomemben.”

Vsi finalisti prejmejo priznanje finalist. Zmagovalci v posameznih kategorijah bodo znani na turneji slovenske nagrade Natura 2000, ki bo potekala v naslednjih tednih.

Vsem prijaviteljem se zahvaljujemo za sodelovanje in čestitamo vsem finalistom!

Finalisti slovenske nagrade Natura 2000 za leto 2022 so (navedeni po abecednem vrstnem redu v posamezni kategoriji):

Kategorija: Varstvo vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 v Sloveniji
1.    Aktivno varstvo populacije puščavnika (Osmoderma eremita) v osrednji Sloveniji (prijavitelj: Nacionalni inštitut za biologijo, oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov)
2.    Barjanski okarček - izboljšanje stanja populacije in habitata barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju (prijavitelj: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje)
3.    Izboljšanje stanja vrst območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renaturacijo struge Stržena (prijavitelj: Notranjski regijski park)
4.    Monitoring risa za reševanje pred izumrtjem (prijavitelj: Zavod za gozdove Slovenije)
5.    Travniški sadovnjaki kot element ohranjanja biotske raznovrstnosti (prijavitelj: Javni zavod Kozjanski park)

Kratke predstavitve prijav v kategoriji Varstvo vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 najdete na tej povezavi.

Kategorija: Slovenski inovativni dosežki znanosti za Naturo 2000
1.    Monitoring in raziskave hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji (prijavitelj: Nacionalni inštitut za biologijo, oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov)
2.    Z GPS oddajniki do učinkovitejšega varstva velikega škurha (prijavitelj: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje)

Kratke predstavitve prijav v kategoriji Slovenski inovativni dosežki znanosti za Naturo 2000 najdete na tej povezavi.

Kategorija: Družbeno-gospodarske koristi
1.    Ne povabimo medveda na kosilo (prijavitelj: Zavod za gozdove Slovenije)
2.    Preprečevanje škod po velikih zvereh (prijavitelj: Zavod za gozdove Slovenije)
3.    Vključevanje lokalnih kmetov v skrbništvo zemljišč za doseganje ciljev varstva narave (prijavitelj: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje)

Kratke predstavitve prijav v kategoriji Družbeno-gospodarske koristi najdete na tej povezavi.

Kategorija: Sodelovanje
1.    Slovenski kmetje za ohranjanje kosca (prijavitelj: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave)
2.    Vzpostavljanje sodelovanja pri upravljanju nahajališča rumenega sleča na Vrhku, organizacija in izvajanje upravljalskih aktivnosti ter vklučitev te rastlinske posebnosti v turistično promocijo kraja (prijavitelj: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave)
3.    Sodelovanje s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pri določitvi naravovarstvenih pogojev pri oddaji zemljišč (prijavitelj: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje)

Kratke predstavitve prijav v kategoriji Sodelovanje najdete na tej povezavi.

Kategorija: Komunikacijske akcije za območja Nature 2000
1.    Doživeto spoznavanje življenja velikih zveri v osrčju njihovega življenjskega prostora na Notranjskem (prijavitelj: Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Postojna)
2.    Krepitev sodelovanja s šolami in drugimi deležniki Biosfernega območja Julijske Alpe (prijavitelj: Javni zavod Triglavski narodni park)
3.    Predstavitev in  varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini (prijavitelj: Občina Črnomelj)

Kratke predstavitve prijav v kategoriji Komunikacijske akcije za območja Nature 2000 najdete na tej povezavi.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava