Skip to main content

Kmetje ohranjamo travnike Štajerske: Predaja kmetijske mehanizacije

V projektu LIFE-IP NATURA.SI smo se zavezali, da v sodelovanju s kmetovalci in lastniki zemljišč poskrbimo za ohranitev biotske pestrosti na traviščih na Štajerskem v območjih Nature 2000 Volčeke, Ličenca pri Poljčanah in Dravinjska dolina, Dravinja s pritoki in Boč-Haloze-Donačka gora. Pred dvemi leti smo v projektu povečali kmetijsko svetovanje za dve operaciji - posebni traviščni habitati (HAB) in traviščni habitati metuljev (MET), letos aprila pa odprli javni poziv Kmetje ohranjamo travnike Štajerske.


Na pilotnem območju Štajerska s projektom LIFE-IP NATURA.SI kmetovalce podpiramo s kmetijsko okoljskimi programi, v projektu pa tudi s finančnimi sredstvi in mehanizacijo, okrepljenim svetovanjem, administrativnim usposabljanjem, ogledom dobrih praks ter odkupi prioritetnih površin za varstvo narave. Sodelovanje za kmetovalce v projektu je prostovoljno. Odločitev za sodelovanje v projektu je podpora za ohranjanje pestrosti narave ter s tem tudi za dolgoročno zagotavljanje možnosti pridelave kakovostne hrane na teh območjih. 

Kmetje, ki se vključijo v projekt, lahko v zameno za prilagojeno kmetovanje prejmejo brezplačno uporabo mehanizacije in opreme ali finančno nadomestilo. Dvema kmetoma na pilotnem območju Štajerske smo v začetku oktobra predali v upravljanje kmetisko mehanizacijo. Na kmetiji Polajžer so prejeli kosilnico, na kmetiji Kohne pa kosilnico in zgrabljalnik.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava