Skip to main content

Komunikacijski treningi prinesli nova znanja in nov zagon za sodelovanje

V projektu LIFE-IP NATURA.SI je več kot 200 udeležencev s področja varstva narave, kmetijstva, gozdarstva in upravljanja voda sodelovalo na 15 delavnicah osnovnega in nadaljevalnega komuniciranja ter moderiranja in facilitiranja. Več kot 120 ur izobraževanja in praktičnega dela, ki sta ga pripravili Špela Polak Bizjak in Vesna Stanić iz Zavoda Štirna, je poleg novih znanj in izkušenj ustvarilo številna nova poznanstva med strokovnjaki, ki skrbijo za Naturo 2000 v Sloveniji.

Vsi si želimo, da gre naravi dobro

Program komunikacijskih delavnic projekta LIFE-IP NATURA.SI je temeljil na rezultatih ankete, ki smo jo opravili med sodelavci 15 partnerjev. Vse tri stopnje delavnic so vključevale tematike, ki so primerne tako za začetnike kot tiste, ki delajo na različnih področjih komuniciranja. Na osnovnem treningu je bil poudarek na načrtovanju in pripravi komunikacijskega načrta: opredelitvi problema v naravi (“Če ne opredelimo problema, imamo same težave”), poznavanju ciljnih skupin, opredelitvi komunikacijskih ciljev in oblikovanju ključnih sporočil. 

Na vseh treh stopnjah delavnic je bil poudarek na primerih iz prakse in praktičnih vajah, ki so temeljile na predhodno predstavljeni teoriji, zakonitostih, standardih in praksi komuniciranja. Špela Polak Bizjak, direktorica Zavoda Štirna, ki je na podlagi svojih več kot 20-letnih izkušenj komuniciranja varstva narave in okolja oblikovala in v večjem delu tudi izvedla program delavnic, pravi: “Varstvo narave je v pomembnem delu povezano s spreminjanjem vedenja vrste človek. Le z načrtovanim komuniciranjem lahko dosežemo dolgoročne spremembe v vedenju človeka. Zgolj informiranje ali razumevanje nam ne prinašata želenih učinkov v naravi. Delavnice s tako pestro zasedbo udeležencev iz različnih organizacij so pokazale, da si želimo sprememb in da jih lahko dosežemo s sodelovanjem. Izjemno pozitivni odzivi udeležencev so dobra popotnica za nadgradnjo komuniciranja varstva narave v organizacijah, ne samo tistih, ki sodelujejo v projektu LIFE-IP NATURA.SI, temveč za slovensko in evropsko varstvo narave.”

Družabna omrežja: muha enodnevnica ali komunikacijska realnost?

Na nadaljevalnem treningu komuniciranja je bil program namenjen spletnemu komuniciranju in upravljanju družabnih omrežij, oblikovanju sporočil, kriznemu komuniciranju in osnovam nastopa pred kamero.

Večina organizacij ima lastna spletna mesta, vendar se z njihovo dinamično vsebino ne ukvarjajo sistematično in načrtovano. Manjši delež organizacij je prisotnih na družabnih omrežjih, med katerimi prevladuje Facebook. Vsaka delavnica je bila vsebinsko prilagojena glede na znanje in izkušnje udeležencev, tako da so vsi udeleženci ob koncu delavnice odšli z novimi temeljnimi znanji in praktičnimi izkušnjami. Večina udeležencev se je strinjala, da je to področje komuniciranja tisto, ki ima največji potencial in ga premalo izkoriščamo. Med komentarji v anketah je bilo pogosto izraženo mnenje, da bi za spletno komuniciranje in upravljanje družabnih omrežij potrebovali samostojno ali celo večdnevno delavnico.

Moderiranje in facilitiranje ni vodenje prireditev

3. sklop delavnic, ki so potekale v Ljubljani in v treh pilotnih območjih projekta LIFE-IP NATURA.SI (Istra, Štajerska, Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci) je bila namenjena moderiranju oz. facilitiranju. Polak Bizjakova, ki se ukvarja z izobraževanji za nove facilitatorje in izvaja facilitatorske delavnice, poudarja, da moderiranje pogosto zamenjujemo za vodenje dogodkov oz. prireditev: “Moderiranje v slovenskem jeziku razumemo na več načinov, zato se vse bolj uveljavlja tujka facilitiranje. Ne glede na izraz, ki ga uporabljamo, je pomembno, da razumemo, da je to veščina podpore skupinam, da se lahko bolj učinkovito dogovorijo. Tudi takrat, ko med udeleženci obstajajo zelo različni interesi.”

Ker gre za manj znano področje v varstvu narave, bomo v bližnji prihodnosti več pozornosti namenili facilitiranju v novicah Nature 2000. V sodelovanju s predavateljema facilitiranja Miranom Moranom in Špelo Polak Bizjak bomo pripravili kratke nasvete za učinkovito vodenje skupin s pomočjo različnih tehnik facilitiranja.

Hvala, ker ste upoštevali ukrepe!

Ko smo v projektni dokumentaciji projekta LIFE-IP NATURA.SI načrtovali aktivnosti, med katerimi so bile tudi delavnice, si nismo predstavljali v kakšnih novih družbenih razmerah bodo potekale. V želji, da delavnice potekajo v živo in ne prek spletnih aplikacij, smo njihovo izvedbo strnili v šest tednov v avgustu in septembru. To je bil poseben organizacijski izziv tako z izborom lokacij kot tudi s prijavami. Vsem udeležencem se zahvaljujemo, ker ste upoštevali ukrepe, ki so se spreminjali praktično iz tedna v teden, in se osredotočili na vsebine, zaradi katerih smo organizirali izobraževanja.

Skupina 17 udeležencev v dveh vrstah (v prvi čepijo, v drugi stojijo), pred njima sta zastavi: levo omrežja Natura 2000 (dve modri ptici letita nad zeleno pokrajino) in desno programa LIFE  (modra zastava z rumenimi zvezdami v krogu, v katerem je rumen napis LIFE). Slika je posneta na vrtu z oljkami.

Kaj so o delavnicah povedali udeleženci?

Tako so udeleženci doživeli delavnice in to z nami podelili v anketah in v elektronski pošti:
•    »Tak način delavnic je super, saj smo tako bolj odprti drug do drugega in lažje pridemo do rešitev.«
•    »Delavnice so bile dobre, ker smo delali na primerih iz naravovarstva, da si lažje predstavljamo uporabo na projektih.«
•    »Delavnica je presegla moja pričakovanja!«
•    »Dobro razmerje vaj in teorije ter praktičnih primerov.«
•    »Zanimivo je bilo slišati izražanje ostalih na delavnici. Še bolj bi morali poudariti ločitev naravovarstvenih in komunikacijskih ciljev.«
•    »Pri predavateljicah mi je bilo všeč, ker sta bili kratki, jasni in jedrnati.«
•    »Z veseljem vaju občudujem, kako se znajdeta v situacijah, znata uporabljati različne prijeme, razložiti zakaj smo naredili nekaj na ta način.«
•    »Delavnica je več kot izpolnila moja pričakovanja.«
•    »Predstavljeno je bilo veliko situacij na konkretnih primerih, kar pripomore k razumevanju procesa komuniciranja.«
•    »Všeč mi je bila dinamika teorije in praktičnih vaj, da je bilo pestro in zanimivo. Dober časovni okvir.«
•    »Zelo zanimivo, a premalo časa. Vsebine bi bile lahko razdeljene v še več delavnic (še posebej za spletno komuniciranje in socialna omrežja).«
•    »Potrebovali bi dodatne delavnice samo za socialna omrežja, za tiste, ki s tem več ukvarjamo.«
•    »Zelo zanimiv opis oz. pregled stanja življenja družbenih omrežij, polno zanimivih praktičnih napotkov in tehničnih vidikov.«

Video Živim z Naturo 2000: Komunikacijski treningi Živim z Naturo 2000 / Pogled udeležencev

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava