Skip to main content

Krajinski park Debeli rtič z morsko in panoramsko učno pot

Občina Ankaran je vzpostavila dve krožni tematski poti po Krajinskem parku Debeli rtič. Na morski poti in panoramski poti  so postavili 7 interpretativnih tabel, ki odkrivajo zanimivosti in naravne vrednote zavarovanega območja, biotsko raznovrstnost morskega okolja in človekovih tradicionalnih dejavnosti, ki so skozi leta oblikovala krajino v parku. 

Krajinski park Debeli rtič obsega tudi varovani območji Natura 2000: Debeli rtič, ki je varovano po direktivi o habitatih in Debeli rtič, ki je varovano po direktivi o pticah.

Prebivalci in obiskovalci bodo na novih poteh lahko aktivno ter nekoliko drugače spoznavali posebnosti in zanimivosti parka ter rastlinske in živalske vrste, ki so na tem območju zaščitene. Poti bosta s tem še bolj privlačni in poučni za izlete šolarjev, sprehajalcev in ljubiteljev narave nasploh.

Posebnost tabel je, da so bile za njihovo izvedbo posebej izdelane natančne in zelo kakovostne ilustracije habitatov, rastlin in živali ter gliv in drugih posebnosti parka, ki danes kot umetniška dela krasijo nedavno odprt Center dnevnih aktivnosti za starejše v Medgeneracijskem središču Ankaran v naselju Ankarana.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava