Skip to main content

LIFE AMPHICON: Nove mlake za dvoživke

V projektu LIFE AMPHICON, Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov, vzpostavljajo nove mokriščne habitate za dvoživke. Na območju Jovsev v Kozjanskem parku so z izkopi že zaključili, na Radenskem polju pričenjajo z deli, na Ljubljanskem barju pa so ob izkopu ene od mlak odkrili ostanke prazgodovinske koliščarske naselbine.

Na Radenskem polju bo 40 novih mlak za dvoživke

V lanskem letu so v Krajinskem parku Radensko polje začeli s pripravljalnimi deli, kjer so zakoličili meje mlak. Pred pripravo dokumentacije za izkop mlak so na terenu preverili primernost lokacij in se s sondiranjem tal prepričali, da je na lokacijah prisotna plast neprepustne gline, zaradi katere se bodo ob vzpostavljanju novih vodnih habitatov izognili uporabi nenaravnih materialov za zadrževanje vode.

Več o pripravljalnih delih si lahko preberete v novici na tej povezavi, o primernosti lokacij pa tukaj.

Med izkopom mlak odkrili ostanke prazgodovinskih kolišč na Ljubljanskem barju

Oktobra lani so na zemljiščih, ki so jih v Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje odkupili za namene varstva narave, pričeli z izkopom mreže 50 mlak. Mlake so umeščene na območje v okolici Bistre, Pakega in Podkraja. Pri izkopu ene od mlak v bližini Dola pri Borovnici so v decembru odkrili ostanke prazgodovinske koliščarske naselbine, navpične kole, koščke keramike, kosti, kamne in oglje.

Več o izkopih mlak si lahko preberete v novici na tej povezavi, tukaj pa najdete podrobneje o najdbi koliščarske naselbine.

V Jovsih zaključili z izkopom zadnje, desete mlake

V Kozjanskem parku so na projektnem območju Nature 2000 Dobrava – Jovsi izkopali deset novih mlak. V prve izkopane mlake so se organizmi v preteklem letu že naselili. Poleg ohranjanja obstoječih mokrišč in vzpostavljanja novih bodo v projektu na zalednih zemljiščih zaraščenih površin in intenzivnih travnikov tudi ponovno vzpostavili ekstenzivne travnike.

Več si lahko preberete v novici na tej povezavi, več o prvih prebivalcih novih mlak pa tukaj.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava