Skip to main content

LIFE FOR SEEDS: priprava nabirkov semen za semensko banko

V projektu LIFE FOR SEEDS so v lanskem letu zaključili prvo sezono nabiranja vzorcev semen. Poleg obnove naravovarstveno pomembnih travnikov je eden izmed osrednjih ciljev projekta vzpostavitev največje semenske banke divjih rastlin v Sloveniji. Vse lanske nabirke semen sodelavci projekta sedaj intenzivno pripravljajo na dolgoročno hrambo.

V letu 2023 so sodelavci projekta LIFE FOR SEEDS v približno petih mesecih nabrali kar 3231 vzorcev semen. Vse nabirke zdaj čistijo v prostorih Kmetijskega inštituta Slovenije - ločujejo zdrava in zrela semena od preostalega rastlinskega materiala in drugih primesi. Čistijo jih večinoma s pomočjo rebraste gume, različnih sit in pihalnika. Očiščene nabirke bodo zapakirali v aluminizirane vrečke ter jih nato shranili v obeh semenskih bankah, ki so jih vzpostavili v projektu (Infrastrukturni center Jablje in Naravni rezervat Ormoške lagune).

Za vzpostavitev semenske banke bodo v projektu nabrali in shranili 12.000 vzorcev semen vsaj 300 rastlinskih vrst, značilnih za suhe travnike z orhidejami, volkovja in presihajoča jezera. Semena nabirajo na 21 območjih Nature 2000 po Sloveniji. V lanskem letu so znotraj zavarovanih območij, s katerimi upravljajo trije izmed projektnih partnerjev, nabrali prek 1000 nabirkov. 

V Triglavskem narodnem parku (TNP) so semena nabirali na suhih travnikih z orhidejami in volkovjih. O aktivnostih nabiranja semen in obnove travnikov v TNP, ki so bile kljub slabemu vremenu in oteženemu dostopu do lokacij uspešne, lahko preberete na tej povezavi

V Notranjskem regijskem parku so semena nabirali na območju presihajočega Cerkniškega jezera na različnih tipih mokrotnih in poplavnih travišč. Več na tej povezavi

O izzivih in uspehih nabiranja semen v Krajinskem parku Goričko lahko preberete na tej povezavi.

Projekt LIFE FOR SEEDS -  Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ sofinancirata Evropska unija in Sigrid Rausing Trust iz Velike Britanije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava