Skip to main content

LIFE-IP NATURA.SI na ogledu izvedenih revitalizacijskih ukrepov na Muri v Avstriji

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je sredi septembra v sodelovanju z Oddelkom za varstvo voda Zvezne dežele Salzburg za partnerje projekta LIFE-IP NATURA.SI organizirala strokovno ekskurzijo v Unescov Biosferni park Lungau v Avstriji. Poleg DRSV so se ekskurzije udeležili še predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Zavoda za ribištvo Slovenije.

DRSV v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 vodi akcijo za izvedbo revitalizacijskih ukrepov na izbranih vodotokih na pilotnem območju Štajerske z zagotavljanjem treh ciljev: ohranjanja narave, neposlabševanja stanja voda in poplavne ogroženosti. Projekt bo omogočil prenos pridobljenih znanj za pripravo novih projektov na področju urejanja voda in drugod ter doprinesel k sistemskim izboljšavam upravljanja na območjih Nature 2000 v Sloveniji. 

Ekskurzija je bila namenjena ogledu izvedenih revitalizacijskih ukrepov na Muri pri kraju St. Michael im Lungau in izmenjavi znanj ter izkušenj v zvezi z izvajanjem sonaravnih ureditev na vodotokih z avstrijskimi strokovnjaki s področja upravljanja voda in varstva naraveNačrtovani revitalizacijski ukrepi na vodah Štajerske namreč, tako kot izvedeni ukrepi na Muri, zajemajo odkupe zemljišč in obnovo naravne dinamike vodotokov. Predstavniki Zvezne dežele Salzburg so pojasnili, da so se izvedeni ukrepi na Muri izkazali kot uspešni tako z vidika stanja voda, varstva narave in poplav.

Izmenjava meddržavnih izkušenj

Obsežen progam strokovne ekskurzije je vključeval devet predstavitev strokovnjakov s področja upravljanja voda in varstva narave iz različnih avstrijskih inštitucij – Zvezne dežele Salzburg, Unescovega Biosfernega parka Lungau in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, regije in upravljanje voda. Predstavili so izvedene sonaravne ukrepe na petih lokacijah na Muri, ki so obsegali rekonstrukcijo meandrov in razširitev struge za vzpostavitev naravne rečne dinamike v treh občinah (Sankt Michael im Lungau, Sankt Margareten im Lungau in Unternberg). Ukrepi so bili izvedeni med leti 2010 in 2021. Ključnega pomena je bilo tudi vključevanje lokalnih in agrarnih skupnosti ter prebivalstva, saj so za izvedbo ukrepov potrebovali tudi zasebna zemljišča in temu so namenili večletno pozornost. Reki Muri so na ta način pridobili prostor in omogočili naravne procese, ljudem pa z ureditvijo naravnih brežin vrnili povezanost z Muro. 

Dragocene izkušnje bodo DRSV in partnerjem v pomoč pri načrtovanju revitalizacijskih ukrepov, katerih izvedba je predvidena v naslednjih dveh letih. 

Izmenjava meddržavnih izkušenj in znanja pa se bo nadaljevala tudi v naslednjih letih. Dr. Mojca Hrovat, DRSV, se je po zaključku strokovnega srečanja zahvalila vsem avstrijskim govornikom in jih v imenu projekta povabila na ogled izvedenih revitalizacijskih ukrepov v projektu LIFE-IP NATURA.SI. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava