Skip to main content

LIFE Stržen finalist evropske nagrade Natura 2000

Notranjski park je s prijavo Izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renaturacijo struge Stržena leta 2022 slavil zmago na 1. slovenski nagradi Natura 2000 v kategoriji varstvo vrst in habitatnih tipov v območjih Nature 2000. Letos pa so se uvrstili tudi med finaliste evropske nagrade Natura 2000.

Evropska komisija je prejela 96 prijav na 7. evropsko nagrado Natura 2000. Iz Slovenije smo oddali pet prijav, tri od teh so bile prijavljene tudi na slovensko nagrado Natura 2000. Temeljni namen slovenske nagrade Natura 2000 je bil prepoznati in nagraditi najboljše prakse varstva narave z dolgoročnimi učinki v območjih Nature 2000 ter spodbuditi slovenske projekte k prijavi na evropsko nagrado Natura 2000.

Notranjski park, Zavod za ribištvo Slovenije in DOPPS - društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so se na 7. evropsko nagrado Natura 2000 prijavili s projektom LIFE Stržen. Za izboljšanje stanja območij Nature 2000 so na presihajočem Cerkniškem jezeru izvedli renaturacijo stuge Stržena. Irena Likar je povedala: "Navdušeni smo, da je Evropska komisija prepoznala naše delo kot dober doprinos k ohranjanju narave. Za nas je to velika potrditev našega dela, s tem pa smo dobili tudi ogromno zagona za naprej."

Povedala je tudi, da jim je bila slovenska nagrada Natura 2000 spodbuda in dobra vaja za prijavo na evropsko nagrado Natura 2000.

Za LIFE Stržen lahko glasujete tukaj.

V kratki predstavitvi na 1. slovensko nagrado Natura 2000 so zapisali: ’’ V luči izboljšanja stanja habitatnih tipov in vrst pomembnih na ravni Evropske unije in hkrati v luči omiliti posledice globalnih podnebnih sprememb, smo podaljšali dolžino struge Stržena - največje ponikalnice na Cerkniškem polju, upočasnili njen tok ter omogočili zadrževanje vode v tem delu presihajočega Cerkniškega jezera tudi v najbolj suhih letih. Z izvedbo teh aktivnosti smo prostoživečim organizmom, ki imajo na območju presihajočega Cerkniškega jezera svoj dom, omogočili ugodne življenjske razmere, kljub neprijetnim spremembam, ki jih prinaša globalno segrevanje.

Podporne aktivnosti, zlasti komunikacijo z različnimi javnostmi, pa smo izvedli tako, da so aktivnosti v prvi vrsti dobro sprejeli lokalni prebivalci in izvedba potekala kar se da gladko in brez zapletov.’

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava