Skip to main content

Male želve uspešno prezimile v zaščitenem gnezdu

V začetku poletja 2023 so sodelavci Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB) z oddajniki opremili več samic močvirske sklednice, da bi ugotovili, kam odlagajo svoja jajca. V njihovih gnezdih, ki so jih pred plenilci zaščitili s kovinsko mrežo, so v začetku jeseni našli mlade želve. V prvih pomladnih dneh so v enem od gnezd našli kar 11 mladičev, ki so uspešno prezimili.

Močvirska sklednica je naša edina avtohtona želva celinskih voda. Jajca leže v gnezdo, ki ga izkoplje v tla in prekrije z zemljo, predno ga zapusti. Samice v povprečju izležejo 7-8 jajc na leglo. Mlade želve se iz jajc izležejo v približno treh mesecih z oklepom, velikim največ dva centimetra. Več o močvirski sklednici v zloženki.

Sodelavci JZ KPLB v projektu za ohranjanje močvirske sklednice Emys orbicularis v Italiji in Sloveniji – LIFE URCA PROEMYS izvajajo številne aktivnosti za izboljšanje stanja populacij močvirske sklednice. Poleg monitoringa ter obnove njenega življenjskega okolja (mokrišča, rečni prostori, poplavne ravnice idr.) bodo v projektu okrepili naravne populacije s ponovno naselitvijo močvirskih sklednic ter pripravili celovit načrt upravljanja.

Projekt LIFE URCA PROEMYS vodi WWF Italija s 7 italijanskimi partnerji in dvema slovenskima: Soline Pridelava soli d.o.o. in Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje. Projekt sofinancira LIFE, finančni mehanizem Evropske unije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava