Skip to main content

Ministrska konferenca ob obeležitvi 30 let Nature 2000: države članice EU in Evropska komisija sprejele Strasbourško deklaracijo

24. in 25. februarja so se v Strasbourgu na obletnici omrežja Natura 2000 sestali ministri in drugi predstavnik držav članic EU ter deležnikov s področja narave. Poleg izmenjave znanj, izkušenj, in ter načrtov za prihodnost, je potekalo tudi ministrsko srečanje, kjer so ministri držav članic soglasno sprejeli Strasbourško deklaracija. Deklaracija potrjuje politično zavezanost za varstvo biotske raznovrstnosti ter poudarja pomen krepitve zmogljivosti unije za skupno delovanje na področju narave preko Nature 2000.

Strasbourška deklaracija predstavlja nabor skupnih stališč držav članic in potrjuje ambicijo Evropske unije za izboljšano spopadanja z glavnimi pritiski, ki negativno vplivajo na habitate in vrste. Cilj omrežja Natura 2000 je pomembnejši kot kdaj koli prej, saj je ob soočenju s podnebnimi spremembami ter drugimi pritiski bistveno zagotoviti dolgoročno preživetje evropsko pomembnih ogroženih vrst ter habitatov.

Ukrepe za varstvo biotske raznovrstnosti je treba nadalje izvajati, razširiti ter izboljšati njihovo učinkovitost in spremljanje. Zaradi nujnosti ukrepanja je potreben ambiciozen odziv prek sledečih načel:
•    Izboljšanje izvajanja obstoječe evropske zakonodaje, zlasti s širitvijo mreže zavarovanih območij;
•    Zmanjšanje vpliva človeka na naravo;
•    Podpora prehodu k praksam, ki so združljive z varovanjem biotske raznovrstnosti.

Samo izboljšanje izvajanja direktiv pa za ustavitev upada biotske raznovrstnosti ne bo zadoščalo, zato države članice kot ključne teme izpostavljajo tudi evropski načrt obnove kopenskih in vodnih ekosistemov, krepitev mreže zavarovanih območij ter učinkovito doseganje ciljev ohranjanja.

Države članice so hkrati ponovno potrdile zavezo za vključevanje vseh akterjev omrežja Natura 2000 kot tudi prebivalcev EU, da bi naravo pripeljali nazaj v naša življenja. Cilj je okrepiti izvajanje in spremljanje sprejetih ukrepov, da bi dokazali njihovo učinkovitost in spodbudili širšo podporo zanje.

Poleg tega so države članice izrazile podporo poenostavitvi in olajšanju dostopa do financiranja ter večjem namenjanju sredstev za biotsko raznovrstnost. Države članice hkrati podpirajo pobudo Evropske komisije za začetek razprav o smotrnosti in možnostih posebnega sklada, namenjenega biotski raznovrstnosti. 

Države članice so se tako zavezale, da bodo nadalje nadgradile dosedanje delo in dosežke na območjih Natura 2000 ter do leta 2050 še povečale ambicije in prizadevanja za ohranitev, obnovitev in zadostno varstvo ekosistemov v Evropi.

Ministrskega srečanja in obeležitve so se udeležili tudi predstavniki Slovenije.

Več:

  • Ministerial Conference celebrating 30 years of the Natura 2000 Network: the EU Member States and the European Commission adopt the Strasbourg Declaration on protecting biodiversity (novica francoskega predsedstva)
  • Strasbourg Declaration

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava