Skip to main content

Monitoring Sečoveljskih solin 

Strokovno poročilo o naravovarstvenem monitoringu Sečoveljskih solin za leto 2021 kaže ugodno stanje za večino ptic, želvo močvirsko sklednico in metulja hromega volnoritca.

Ptice - trendi pri gnezdilkah kažejo:

  • navadna čigra - gnezdilo rekordnih 100 parov, 
  • sabljarka – število gnezdečih parov kaže na močen porast,
  • mala čigra - povečanje števila gnezdečih parov,
  • polojnik in beločeli deževnik - trend gnezdečih parov kaže zmeren porast,
  • rumenonogi galeb – število se v zadnjih 10 letih bistveno ne spreminja,
  • črnoglavi galeb – število med leti niha.

Za ptice, ki tu ne gnezdijo, rezultati kažejo, da se kričava čigra, plamenec in žerjav redno pojavljajo. Za polarnega slapnika je število opazovanj zmanjšano; za sredozemskega vranjeka se število pognezditvenih osebkov zmanjšuje; velika bela čaplja in mala bela čaplja sta manj številčni. Rjava cipa je bila opažena v preletu, zlate prosenke v letu 2021 niso opazili. 

Med plenilci poročilo najpogosteje navaja lisico, pa tudi srake in sive vrane.

Za želvo močvirsko sklednico so Sečoveljske soline in dolina Dragonje eden od pomembnejših prostorov, v bazi parka imajo že kar 651 želv. Izpostavili so pomen jarka ob letališču, saj so prav tu zopet zapazili največ mladih želv.

Od aprila 2021 dalje so lani zabeležili kar 7 gnezd gosenic nočnega metulja hromega volnoritca.

V poročilu lahko preberemo tudi opozorilo, da bi bilo treba na evropski ravni in s hrvaškimi institucijami urediti status območja, ki skladno s sodbo arbitražnega sporazuma ni več del območja Natura 2000.

Izpostavljeno je tudi, da so Stojbe pomembno območje na selitvi velikega skovika, zato bodo predlagali, da se to vrsto uvrsti med kvalifikacijske vrste Natura 2000 v Sečoveljskih solinah.

Več: 
Iztok Škornik: Naravovarstveni monitoring Sečoveljskih solin 2021 : strokovno poročilo, Seča, 2022 (96 str.).
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava